Studijní plán – HGF / P2102 / 2102V009 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programP2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102V009 – Úpravnictví
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
P - MOS050 Branislav Mošať (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0902/01 APFYZ Aplikovaná fyzika ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 617-0905/01 ACHU Aplikovaná chemie /pro úpravnictví/ ZaZk 20+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0909/01 FaSF Flokulace a selektivní flokulace ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0904/01 HSO Hospodaření s odpady ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0942/01 HsV Hospodaření s vodou ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština