Studijní plán – HGF / P2102 / 2102V009 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programP2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102V009 – Úpravnictví
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
P - PEC089 Pečtová Iva (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0905/01 ACHU Aplikovaná chemie /pro úpravnictví/ ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0907/01 BMNS Biologické metody zpracování nerostných surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0957/01 EKOd Ekologie ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 516-0907/01 FT Fyzika tekutin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0901/01 ChemProc Chemické procesy zpracování surovin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0+0 10 čeština

P - SKO068 Vladimír Skórka (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0905/01 ACHU Aplikovaná chemie /pro úpravnictví/ ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0957/01 EKOd Ekologie ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0909/01 FaSF Flokulace a selektivní flokulace ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0920/01 GE Geoekologie ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0901/01 ChemProc Chemické procesy zpracování surovin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština