Studijní plán – HGF / P2111 / 2101V009 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programP2111 – Hornictví
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101V009 – Hornictví
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
P - CHO006 Iveta Cholevová (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0953/01 BRH Bezpečnostní rizika v hornictví ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0922/01 GFM Geofyzikální měření ve vrtech ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 541-0931/01 LK Ložiska kaustobiolitů ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 457-0904/01 MO Metody optimalizace ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0970/01 TP Technická petrografie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0989/01 TTV Technika a technologie vrtání ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0992/01 TKP Těžba kapalin a plynů ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0994/01 VSG Všeobecná a strukturní geologie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 457-0902/01 VSM I Vybrané statě z matematiky II ZaZk 2 h/s+0 10 čeština

P - TYK001 Martin Tykal (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0956/01 HZBP Horní zákon a bezpečnostní předpisy ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0901/01 LDL Lomové dobývání ložisek ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0940/01 MHaZ Mechanika hornin a zemin ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 224-0911/01 RH Rozpojování hornin ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0910/01 TLDN Technologie lomového dobývání nesoudržných ložisek ZaZk 20 h/s+0 0 čeština