Studijní plán – HGF / P2111 / 2101V009 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programP2111 – Hornictví
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101V009 – Hornictví
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
P - Doktorské studium (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0965/01 AnZP Analytika životního prostředí ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0915/01 AVH Antropogenní vlivy v hydrosféře ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 617-0905/01 ACHU Aplikovaná chemie /pro úpravnictví/ ZaZk 20+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0908/01 BČOV Biologické čištění odpadních vod ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0907/01 BMNS Biologické metody zpracování nerostných surovin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 361-0963/01 BOEV Biomasa a odpady pro energetické využití ZaZk 25 t+0 10 čeština
Výběr v OSP 548-0907/01 DPZ Dálkový průzkum země ZaZk 24 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0892/01 DSTDS Databázové systémy a teorie datových struktur ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0202/01 DL Dobývání ložisek ZaZk 15 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 541-0903/01 DGVZ Důlní geologie a výpočet zásob ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 544-0912/01 DMPpVDD Důlní měřické práce při vytyčování důlních děl a podz. slojí ZaZk 14 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0957/01 EKOd Ekologie ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 118-0904/01 ENVIRO Environmentální ekonomie ZaZk 90 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0909/01 FaSF Flokulace a selektivní flokulace ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0912/01 Fl Flotace ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 544-0095/02 FGG Fyzikální geodézie a geofyzika ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0920/01 GE Geoekologie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0922/01 GFM Geofyzikální měření ve vrtech ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 548-0901/01 GIS Geografické informační systémy ZaZk 24 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0330/01 Geo Geografie KlZap 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 548-0914/01 Geogr Geografie ZaZk 24 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0917/01 GŽP Geochemie životního prostředí ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0970/01 G Geomechanika ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 544-0907/01 GL Geometrie ložisek ZaZk 1+0 0 čeština
Výběr v OSP 730-0913/01 HZM Hodnocení a zneškodnění odpadních materiálů ZaZk 0+20 10 čeština
Výběr v OSP 546-0958/01 HSŽP Hodnocení stavu životního prostředí ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0261/01 HŽP Hornictví a ŽP ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0904/01 HSO Hospodaření s odpady ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0933/01 HGF Hydraulika podzemních vod ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0937/01 HGO Hydrogeologie obecná ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0336/01 Hydrochemie ZaZk 12 t+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0901/01 ChemProc Chemické procesy zpracování surovin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 617-0932/01 CHHLCHH Chemie hasebných látek a chemie hašení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0945/01 ChŽP Chemie životního prostředí ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 544-0904/01 IG Inženýrská geodézie ZaZk 1+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0942/02 IG Inženýrská geologie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0930/01 JM Jílové minerály - vlastnosti a využití ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0928/01 KrEkoD Krajinná ekologie ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0963/01 LOŘŽP Legislativa. Organizace a řízení životního prostředí ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0901/01 LDL Lomové dobývání ložisek ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 545-0965/01 MaES Management a exploatace surovin ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0921/01 MHHM Mechanika hornin a horského masivu ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0940/01 MHaZ Mechanika hornin a zemin ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 544-0093/03 MPaD Měření pohybů a deformací ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0900/01 MIGG Měření v inženýrské geologii a geotechnice ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 544-0902/01 MPS Měřické přístroje a systémy ZaZk 1+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0255/02 MGP Metodologie geologického průzkumu ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0958/01 MMHGP Metody a metodika hydrogeologického průzkumu ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0972/01 MPPAG Metody prognózování a prevence anomalních geomechanických jevů ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0969/01 MP Mineralogie a petrografie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0952/01 HGF Modelování hydrogeologických procesů ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0927/01 MONIT Monitorování stavu ŽP ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0922/01 NsO Nakládání s odpady ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 544-0951/01 NKN Nauka o katastru nemovitostí ZaZk 1+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0925/01 OAV-D Oceňování antropogenních vlivů na ŽP ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0944/01 HGF Odpady z hornické činnosti a jejich využití ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0917/01 OV Ochrana vod ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0287/01 OŽPvPrum Ochrana životního prostředí v průmyslu ZaZk 60 h/s+24 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0924/01 OŽPPR Ochrana ŽP v průmyslu ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 457-0053/01 OA Operační analýza ZaZk 12 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 617-0956/01 OCH Organická chemie ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP 546-0948/01 PedD Pedologie ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0905/01 PG Petrologie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0973/01 PU Petrologie uhlí ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 548-0904/01 PLGIT Plánování a projektování geoinformačních technologií ZaZk 24 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0891/01 PočGrafGv Počítačová grafika v geovědách ZaZk 10 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 548-0912/01 PocKr Počítačová kartografie ZaZk 24 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0239/01 PP Pracovní prostředí ZaZk 40 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 639-0526/01 TPS Pravděpodobnost a statistika ZaZk 18 h/s+4 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 548-0903/01 PAD Prostorová analýza dat ZaZk 24 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 634-0919/01 PL Průmyslová logistika ZaZk 3 d+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0933/01 PH Přehled hornictví ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 546-0959/01 RegKrajD Regenerace krajiny ovlivněné důlní a ostatní průmyslovou činností ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0901/01 S Sedimentologie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0982/01 SGR Stratigrafická a regionální geologie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0970/01 TP Technická petrografie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0989/01 TTV Technika a technologie vrtání ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0913/01 THUK Technologie hrubé a ušlechtilé kamenické výroby ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0909/01 TLDS Technologie lomového dobývání soudržných neuhelných ložisek ZaZk 10 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 542-0949/01 TRO Technologie recyklace odpadů ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 541-0974/01 TS Technologie silikátů ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 352-0903/01 TAŘ Teorie automatického řízení ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 457-0925/01 TGI Teorie grafů I ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 544-0905/01 TCH Teorie chyb a vyrovnávací počet v geodézii ZaZk 1+0 0 čeština
Výběr v OSP 456-0910/01 UI Umělá inteligence ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 456-0901/01 UTDS Úvod do teorie databázových systémů ZaZk 3 h/s+2 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 541-0993/01 UGF Užitá geofyzika ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 544-0910/01 VPOŽP Vlivy poddolování a ochrana životního prostředí v hornické krajině ZaZk 14 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 541-0994/01 VSG Všeobecná a strukturní geologie ZaZk 35 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 352-0901/01 VSzMI Vybrané statě z matematiky I ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 542-0902/01 ZLCR Zahlazení lomové činnosti a rekultivace ZaZk 20 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP 030-0905/01 ZM Základy modelování v PO ZaZk 28 h/s+0 10 čeština

určeno pro studenty kombinované formy

P - Cizí jazyk (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština