Studijní plán – FMT / B2112 / 2109R001 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programB2112 – Řízení výrobních procesů
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2109R001 – Ekonomika a management v metalurgii
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 634-0010/02 Ekonomická statistika 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 634-0087/02 EP Ekonomika podniku 2 ZaZk 12 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 634-0088/02 Exaktní metody rozhodování I. 2 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/01 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 634-0069/06 Podnikový management 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 634-0146/01 Průmyslové technologie I. 2 ZaZk 24 h/s+0 7 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 638-0057/04 Automatizace technologických procesů 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 635-0719/02 Energetika a tepelná technika 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 634-0095/03 Finanční účetnictví I. 2 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 712-0104/01 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0304/01 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 634-0147/01 Průmyslové technologie II. 2 ZaZk 24 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 634-0148/06 Řízení výrobních procesů 2 ZaZk 18 h/s+0 7 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 634-0145/02 Informační systémy 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 639-0027/02 QM Management jakosti 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 634-0131/02 Manažerské účetnictví 3 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 634-0124/03 Průmyslová logistika 3 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 616-0702/04 PtaŽP Průmyslové technologie a ŽP 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 634-0151/02 Závěrečné praktikum 3 Za 0+4 h/s 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 634-0152/01 Bezpečnost a hygiena v průmyslu 3 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0407/10 OPP Obchodní a pracovní právo 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 634-0111/02 PM Personalní management 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 600-0400/01 SZZ Státní závěrečná zkouška 3 ZaZk 0+1 d 15 čeština
Výběr v OSP 634-0151/01 Závěrečné praktikum 3 Za 0+3 h/s 3 čeština