Studijní plán – FMT / B2112 / 3911R023 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programB2112 – Řízení výrobních procesů
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3911R023 – Řízení jakosti
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Řízení jakosti (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 635-0701/04 Tepelná technika 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 633-0702/02 Úvod do tváření kovů 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština

P - Řízení jakosti (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 638-0005/05 - Metody výpočetní techniky 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 634-0069/05 Podnikový management 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 634-0146/01 Průmyslové technologie I. 2 ZaZk 24 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 345-0331/02 T1 Technologie I 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 639-0039/03 IMF Základy integrovaného managementu 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 638-0057/04 Automatizace technologických procesů 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 639-0008/03 HSM Jakost a lidský faktor 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 636-0704/07 Mechanické vlastnosti a zkoušení kovů 2 ZaZk 14 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 634-0147/01 Průmyslové technologie II. 2 ZaZk 24 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 638-0063/01 Teorie spolehlivosti a diagnostika 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 346-0711/03 MET Metrologie 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 634-0124/03 Průmyslová logistika 3 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 616-0702/05 PtaŽP Průmyslové technologie a ŽP 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 639-0045/01 QMS I Systémy managementu jakosti I. 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 639-0019/02 TP Teorie pravděpodobnosti 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 639-0051/02 BSP Závěrečné praktikum 3 ZaZk 0+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 639-0020/01 MS Matematická statistika 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 639-0052/01 QP I. Plánování jakosti I. 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 639-0050/01 BSM Základní statistické metody managementu jakosti 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 639-0051/01 BSP Závěrečné praktikum 3 ZaZk 0+4 h/s 2 čeština

P - CJ - 2.r. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/01 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0104/01 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0304/01 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština

P - Státní zkouška (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 600-0400/01 SZZ Státní závěrečná zkouška 3 ZaZk 0+1 d 15 čeština