Studijní plán – FMT / B2112 / 3911R023 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programB2112 – Řízení výrobních procesů
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3911R023 – Řízení jakosti
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0107/01 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0903/01 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0307/01 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0703/01 Ša/III Jazyk španělský a/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 638-0005/01 - Metody výpočetní techniky 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 634-0069/05 Podnikový management 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 634-0146/01 Průmyslové technologie I. 2 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 345-0331/01 T1 Technologie I 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 639-0039/03 IMF Základy integrovaného managementu 2 ZaZk 3+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 635-0701/04 Tepelná technika 2 ZaZk 3+3 5 čeština
Výběr v OSP 633-0702/02 Úvod do tváření kovů 2 ZaZk 3+3 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 638-0057/04 Automatizace technologických procesů 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 639-0008/03 HSM Jakost a lidský faktor 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0108/01 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0904/01 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0308/01 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0704/01 Ša/IV Jazyk španělský a/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 636-0704/05 Mechanické vlastnosti a zkoušení kovů 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 634-0147/01 Průmyslové technologie II. 2 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 638-0063/01 Teorie spolehlivosti a diagnostika 2 ZaZk 3+2 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 346-0711/02 MET Metrologie 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 639-0049/01 IP Provozní praxe 3 Za 0+2 t 4 čeština
Výběr v OSP 634-0124/03 Průmyslová logistika 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 616-0702/05 PtaŽP Průmyslové technologie a ŽP 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 639-0045/01 QMS I Systémy managementu jakosti I. 3 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 639-0019/02 TP Teorie pravděpodobnosti 3 ZaZk 2+2 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0020/01 MS Matematická statistika 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 639-0052/01 QP I. Plánování jakosti I. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 600-0400/01 SZZ Státní závěrečná zkouška 3 ZaZk 0+1 d 15 čeština
Výběr v OSP 639-0050/01 BSM Základní statistické metody managementu jakosti 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 639-0051/01 BSP Závěrečné praktikum 3 ZaZk 0+4 2 čeština