Studijní plán – FMT / B2113 / 2109R015 / 06 / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programB2113 – Materiálové technologie
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2109R015 – Metalurgie neželezných kovů
Typ studiabakalářskéSpecializace06 – Metalurgie neželezných kovů
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0107/01 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0903/01 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0907/01 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0307/01 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0703/01 Ša/III Jazyk španělský a/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0707/01 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 618-0726/01 MeŽeOc Metalurgie železa a oceli 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 637-0706/01 MoM Moderní materiály 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 635-0701/05 Tepelná technika 2 ZaZk 3+3 5 čeština
Výběr v OSP 633-0702/02 Úvod do tváření kovů 2 ZaZk 3+3 5 čeština
Výběr v OSP 637-0707/02 ZPHE Základy pyro-,hydro-a elektrometalurgie 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-0719/01 Aplikace výpočetní techniky 2 Za 0+2 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0108/01 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0904/01 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0908/01 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0308/01 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0704/01 Ša/IV Jazyk španělský a/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0708/01 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 637-0711/02 KaŽP Kovy a životní prostředí 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 637-0709/02 LKS Lehké kovy a slitiny 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 636-0704/03 Mechanické vlastnosti a zkoušení kovů 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 637-0717/01 Provozní praxe 2 Za 0+2 t 4 čeština
Výběr v OSP 632-0720/02 SNK Slévárenství neželezných kovů 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 637-0710/02 TK Těžké kovy 2 ZaZk 3+2 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-0714/02 DVK Drahé a vzácné kovy 3 ZaZk 3+2 7 čeština
Výběr v OSP 637-0713/02 DSR Druhotné suroviny a recyklace 3 ZaZk 3+2 7 čeština
Výběr v OSP 639-0701/01 QMF Úvod do jakosti 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 637-0715/02 ZMČK Základy metalurgie čistých kovů 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 637-0716/02 ZPM Základy práškové metalurgie 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 637-0718/01 Závěrečné praktikum 3 Za 0+4 6 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 634-0702/01 EM Ekonomika a management 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 600-0400/01 SZZ Státní závěrečná zkouška 3 ZaZk 0+1 d 15 čeština
Výběr v OSP 637-0718/02 Závěrečné praktikum 3 Za 0+6 9 čeština