Studijní plán – FMT / B2113 / 2109R032 / 01 / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programB2113 – Materiálové technologie
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2109R032 – Železářství a koksárenství
Typ studiabakalářskéSpecializace01 – Železárství a koksárenství
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-0712/01 AVT Aplikace výpočetní techniky 3 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 618-0708/02 OdpHuV Odpady hutní výroby 3 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 617-0712/02 TU Technický uhlík 3 ZaZk 14 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 618-0710/03 TeVySŽ Technologie výroby surového železa 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 639-0701/01 QMF Úvod do jakosti 3 KlZap 12 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 618-0711/03 ZaVyZa Zařízení vysokopecních závodů 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0713/02 ZavPra Závěrečné praktikum 3 Za 0+4 h/s 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0713/02 ZavPra Závěrečné praktikum 3 Za 0+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 618-0714/01 BeHyPr Bezpečnost a hygiena v průmyslu 3 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 634-0702/01 EM Ekonomika a management 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 616-0714/02 LegŽP Legislativa ochrany životního prostředí 3 KlZap 12 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 600-0400/01 SZZ Státní závěrečná zkouška 3 ZaZk 0+1 d 15 čeština
Výběr v OSP 618-0713/03 ZavPra Závěrečné praktikum 3 Za 0+4 4 čeština