Studijní plán – FMT / B2113 / 3904R020 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programB2113 – Materiálové technologie
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3904R020 – Tepelná technika a životní prostředí
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 635-0704/02 Ekologické vlivy tepelných procesů 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/01 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 635-0702/01 KSM Keramické a stavební materiály 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 618-0729/01 Met Metalurgie 2 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 635-0703/01 Teorie hoření a hořáky 2 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 635-0701/04 Tepelná technika 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0104/01 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0304/01 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 636-0704/07 Mechanické vlastnosti a zkoušení kovů 2 ZaZk 14 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 616-0701/01 Nakladáni s odpady 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 635-0716/02 Pece v průmyslu 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 635-0706/03 Technologické procesy v pecích 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 635-0708/01 Tepelná zařízení 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 635-0711/01 Měřicí přístroje a čidla 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 635-0718/01 Obnovitelné zdroje energie 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 616-0702/02 PtaŽP Průmyslové technologie a ŽP 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 635-0717/01 Tepelné hospodářství 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 639-0701/01 QMF Úvod do jakosti 3 KlZap 12 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 635-0715/01 UPC Uživatelské programy pro PC 3 KlZap 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 635-0713/03 Závěrečné praktikum 3 Za 0+4 h/s 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 634-0702/01 EM Ekonomika a management 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 616-0714/02 LegŽP Legislativa ochrany životního prostředí 3 KlZap 12 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 600-0400/01 SZZ Státní závěrečná zkouška 3 ZaZk 0+1 d 15 čeština
Výběr v OSP 635-0713/04 Závěrečné praktikum 3 Za 0+6 h/s 8 čeština