Studijní plán – FMT / B2113 / 3911R026 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2000/2001Studijní programB2113 – Materiálové technologie
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3911R026 – Zkušebnictví a jakost materiálu
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0701/03 NoM Nauka o materiálu 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 616-0713/03 Ochrana životního prostředí 1 ZaZk 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 714-0681/01 VTGSI Výpočetní technika a grafické systémy I 1 Za 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 617-0701/04 ZCH Základy chemie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0661/01 Základy matematiky I 1 ZaZk 2+3 7 čeština
Výběr v OSP 347-0701/03 Základy strojnictví a technického kreslení 1 KlZap 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0701/01 Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0702/03 E ELEKTROTECHNIKA 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 619-0701/02 TMP Teorie metalurgických pochodů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0682/01 VTGSII Výpočetní technika a grafické systémy II 1 ZaZk 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 516-0651/01 ZF Základy fyziky 1 ZaZk 2+3 7 čeština
Výběr v OSP 714-0662/01 ZMII Základy matematiky II 1 ZaZk 2+3 7 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0701/01 Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-0729/02 Met Metalurgie 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 636-0703/02 NoK Nauka o kovech 2 ZaZk 3+3 5 čeština
Výběr v OSP 632-0702/04 TTUS Teorie a technologie slévárenství 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 633-0702/02 Úvod do tváření kovů 2 ZaZk 3+3 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0081/04 Cizí jazyk 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 615-0703/02 Chemické praktikum 2 KlZap 0+4 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0081/04 Cizí jazyk 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 615-0701/02 Chemické rozbory materiálů 2 ZaZk 3+4 6 čeština
Výběr v OSP 636-0704/05 Mechanické vlastnosti a zkoušení kovů 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 636-0712/02 Provozní praxe 2 Za 0+2 t 2 čeština
Výběr v OSP 636-0729/02 SFA Strukturně fázová analýza 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0702/01 AD Analýza a zpracování dat 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 615-0702/02 Normalizace a chemometrie 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 636-0727/02 NZZ Normalizace a základy zkušebnictví 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 617-0706/02 VKOCH Vybrané kapitoly z organické chemie 2 ZaZk 2+2 4 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0724/02 Korozní zkoušky 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-0725/02 Praxe 3 Za 0+2 t 4 čeština
Výběr v OSP 639-0701/01 QMF Úvod do jakosti 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 636-0717/04 Závěrečné praktikum 3 Za 0+4 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0728/02 Def Defektoskopie 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 346-0711/02 MET Metrologie 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 615-0706/02 PTox Průmyslová toxikologie 3 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 616-0702/03 PtaŽP Průmyslové technologie a ŽP 3 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 636-0723/02 SZM Speciální zkušební metody 3 ZaZk 3+3 6 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 634-0702/01 EM Ekonomika a management 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 636-0717/05 Závěrečné praktikum 3 Za 0+6 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-0714/02 BeHyPr Bezpečnost a hygiena v průmyslu 3 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 636-0726/04 VVT Využití výpočetní techniky 3 ZaZk 2+2 4 čeština