Studijní plán – FMT / B2113 / 3911R026 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programB2113 – Materiálové technologie
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3911R026 – Zkušebnictví a jakost materiálu
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0107/01 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0903/01 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0907/01 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0307/01 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0703/01 Ša/III Jazyk španělský a/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0707/01 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 618-0729/02 Met Metalurgie 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 636-0703/02 NoK Nauka o kovech 2 ZaZk 3+3 5 čeština
Výběr v OSP 632-0702/04 TTUS Teorie a technologie slévárenství 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 633-0702/02 Úvod do tváření kovů 2 ZaZk 3+3 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 615-0703/02 Chemické praktikum 2 KlZap 0+4 5 čeština
Výběr v OSP 635-0701/02 Tepelná technika 2 ZaZk 3+2 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 615-0701/02 Chemické rozbory materiálů 2 ZaZk 3+4 6 čeština
Výběr v OSP 712-0108/01 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0904/01 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0908/01 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0308/01 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0704/01 Ša/IV Jazyk španělský a/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0708/01 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 636-0704/05 Mechanické vlastnosti a zkoušení kovů 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 636-0712/03 Provozní praxe 2 ZaZk 0+2 t 3 čeština
Výběr v OSP 636-0729/02 SFA Strukturně fázová analýza 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0702/01 AD Analýza a zpracování dat 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 615-0702/02 Normalizace a chemometrie 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 636-0727/02 NZZ Normalizace a základy zkušebnictví 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 617-0706/02 VKOCH Vybrané kapitoly z organické chemie 2 ZaZk 2+2 4 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0724/02 Korozní zkoušky 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-0725/02 Praxe 3 Za 0+2 t 4 čeština
Výběr v OSP 639-0701/01 QMF Úvod do jakosti 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 636-0717/04 Závěrečné praktikum 3 Za 0+4 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0728/02 Def Defektoskopie 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 346-0711/02 MET Metrologie 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 615-0706/02 PTox Průmyslová toxikologie 3 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 616-0702/03 PtaŽP Průmyslové technologie a ŽP 3 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 636-0723/02 SZM Speciální zkušební metody 3 ZaZk 3+3 6 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 634-0702/01 EM Ekonomika a management 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 600-0400/01 SZZ Státní závěrečná zkouška 3 ZaZk 0+1 d 15 čeština
Výběr v OSP 636-0717/05 Závěrečné praktikum 3 Za 0+6 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-0714/02 BeHyPr Bezpečnost a hygiena v průmyslu 3 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 636-0726/03 VVT Využití výpočetní techniky 3 KlZap 0+3 3 čeština