Studijní plán – FMT / M2109 / 2109T016 / 03 / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programM2109 – Metalurgické inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2109T016 – Metalurgie železa a oceli
Typ studiamagisterskéSpecializace03 – Metalurgie železa a oceli
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 4 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/01 Na/III Jazyk německý a/III 4 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0503/01 Ra/III Jazyk ruský a/III 4 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 637-0123/02 MNŽK Metalurgie neželezných kovů 4 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 634-0148/03 Řízení výrobních procesů 4 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 618-0085/02 TeVyŽe Technologie výroby železa 4 ZaZk 22 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 618-0019/02 TeOcPo Teorie ocelářských pochodů 4 ZaZk 18 h/s+0 7 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 638-0057/02 Automatizace technologických procesů 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0104/01 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 4 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0304/01 Na/IV Jazyk německý a/IV 4 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0504/01 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 4 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 616-0017/02 Odpady v hutnictví 4 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 618-0051/02 VyOcSl Výroba oceli a slitin 4 ZaZk 22 h/s+0 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-0050/02 Čistota a užitné vlastnosti oceli 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 637-0090/02 PM Prášková metalurgie 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 636-0072/04 TZ Tepelné zpracování 4 ZaZk 20 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 618-0074/02 ZarVyZ Zařízení vysokopecních závodů 4 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-0047/02 SekuMe Sekundární metalurgie 5 ZaZk 18 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 633-0009/03 Tváření kovů 5 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-0089/02 ENVŽ Energetická náročnost výroby železa 5 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 616-0006/03 Legislativa a informační systémy ŽP 5 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 639-0005/01 SpSM Speciální statistické metody 5 ZaZk 22 h/s+0 6 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-0003/03 DipPra Diplomové praktikum 5 Za 0+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 618-0027/02 LiKrOc Lití a krystalizace oceli 5 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 711-0407/07 OPP Obchodní a pracovní právo 5 ZaZk 14 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 632-0012/04 SLEV Slévárenství 5 ZaZk 22 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0102/03 TTZU Teorie tepelného zpracování uhlí 5 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 617-0101/02 UKM Uhlíkové a keramické materiály 5 ZaZk 22 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 635-0090/01 ŽM Žárovzdorné materiály 5 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština

11. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-0053/02 Algoritmy metalurgických procesů 6 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 618-0082/02 AZVŽ Alternativní způsoby výroby železa 6 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 618-0003/04 DipPra Diplomové praktikum 6 Za 0+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 618-0052/03 Elektrometalurgie a výroba feroslitin 6 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 344-0081/02 HZO Hutní zařízení oceláren 6 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 617-0103/02 K Koksárenství 6 ZaZk 22 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 637-0132/02 MČK Metalurgie čistých kovů 6 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština

12. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-0011/02 PřPrSe Předdiplomní praxe - seminář 6 Za 0+0 15 čeština
Výběr v OSP 600-0100/01 Státní závěrečná zkouška 6 ZaZk 0+1 d 15 čeština