Studijní plán – FMT / M2109 / 2109T016 / 03 / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programM2109 – Metalurgické inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2109T016 – Metalurgie železa a oceli
Typ studiamagisterskéSpecializace03 – Metalurgie železa a oceli
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Metalurgie železa a oceli (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 616-0001/01 PTaŽP Průmyslové technologie a životní prostředí 4 ZaZk 3+2 6 čeština
634-0148/02 Řízení výrobních procesů 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 618-0052/03 Elektrometalurgie a výroba feroslitin 4 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 617-0102/03 TTZU Teorie tepelného zpracování uhlí 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 637-0130/02 VZPK Výroba a zpracování práškových kovů 4 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 618-0089/02 ENVŽ Energetická náročnost výroby železa 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 344-0081/02 HZO Hutní zařízení oceláren 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 617-0103/02 K Koksárenství 5 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 637-0132/02 MČK Metalurgie čistých kovů 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 618-0074/02 ZarVyZ Zařízení vysokopecních závodů 5 ZaZk 2+2 4 čeština

P - Metalurgie železa a oceli (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-0066/01 RSU Rudné suroviny a jejich úprava 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 633-0009/03 Tváření kovů 4 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 637-0128/02 VNŽK Výroba neželezných kovů 4 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 618-0051/01 VyOcSl Výroba oceli a slitin 4 ZaZk 3+2 7 čeština
Výběr v OSP 618-0082/02 AZVŽ Alternativní způsoby výroby železa 4 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 618-0003/01 DipPra Diplomové praktikum 4 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 618-0047/01 SekuMe Sekundární metalurgie 4 ZaZk 2+2 7 čeština
Výběr v OSP 632-0012/03 SLEV Slévárenství 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 617-0101/02 UKM Uhlíkové a keramické materiály 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 618-0053/01 Algoritmy metalurgických procesů 5 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 618-0003/02 DipPra Diplomové praktikum 5 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 618-0027/01 LiKrOc Lití a krystalizace oceli 5 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 711-0407/07 OPP Obchodní a pracovní právo 5 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 634-0118/01 Podnikatelská ekonomika 5 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 618-0011/01 PřPrSe Předdiplomní praxe - seminář 5 Za 0+12 15 čeština

P - Státní zkouška - mag. dob. obory (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 600-0100/01 Státní závěrečná zkouška 5 ZaZk 0+1 d 15 čeština

V - Nabídka KTV - etapa 2 (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština