Studijní plán – FMT / M2109 / 3902T007 / - / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programM2109 – Metalurgické inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3902T007 – Automatizace a počítačová technika v metalurgii
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0034/02 ELE71 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA 3 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 619-0001/10 FCH Fyzikální chemie 3 ZaZk 24 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 712-0101/01 Aa/I Jazyk anglický a/I 3 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0301/01 Na/I Jazyk německý a/I 3 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0501/01 Rа/I Jazyk ruský a/I 3 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 636-0008/05 NoMII Nauka o materiálu II. 3 ZaZk 18 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 638-0079/01 Počítačové sítě 3 ZaZk 12 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 638-0003/01 Teorie systémů 3 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 638-0011/01 Identifikace systému 3 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 712-0102/01 Aa/II Jazyk anglický a/II 3 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0302/01 Na/II Jazyk německý a/II 3 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0502/01 Ra/II Jazyk ruský a/II 3 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 618-0023/02 MŽaO Metalurgie železa a oceli 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 638-0075/03 PS I Počítačové systémy I. 3 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 619-0005/02 TMP Teorie metalurgických pochodů 3 ZaZk 24 h/s+0 7 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 4 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/01 Na/III Jazyk německý a/III 4 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0503/01 Ra/III Jazyk ruský a/III 4 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 637-0123/02 MNŽK Metalurgie neželezných kovů 4 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 638-0005/03 - Metody výpočetní techniky 4 ZaZk 22 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 638-0078/01 PS II Počítačové systémy II. 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 638-0006/03 TAŘ1 Teorie automatického řízení I. 4 ZaZk 22 h/s+0 5 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0104/01 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 4 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0304/01 Na/IV Jazyk německý a/IV 4 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0504/01 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 4 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 638-0083/01 Modelování a simulace 4 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 638-0090/02 Modelování řídících a logistických systémů 4 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 638-0041/02 Prvky ŘS Prvky řídících systémů 4 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 638-0012/01 TAŘ2 Teorie automatického řízení II. 4 ZaZk 26 h/s+0 7 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 638-0069/01 - Programování řídících systémů 5 ZaZk 22 h/s+0 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 638-0081/01 TPŘS Technické prostředky ŘS 5 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 638-0080/01 TOR Teorie optimálního řízení 5 ZaZk 22 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 633-0009/03 Tváření kovů 5 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 638-0061/01 AMP Automatizace metalurgických procesů 5 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 638-0024/05 DP Diplomové praktikum 5 Za 0+4 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 711-0407/07 OPP Obchodní a pracovní právo 5 ZaZk 14 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 632-0012/03 SLEV Slévárenství 5 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 638-0063/02 Teorie spolehlivosti a diagnostika 5 ZaZk 22 h/s+0 6 čeština

11. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 638-0064/01 - Automatizace projektování ŘS 6 ZaZk 24 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 638-0024/02 DP Diplomové praktikum 6 Za 0+20 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 638-0091/02 MMŘ Moderní metody řízení 6 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 638-0077/01 PRS Projektování řídících systémů 6 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština

12. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 638-0066/02 PP-S Předdiplomní praxe - seminář 6 Za 0+0 15 čeština
Výběr v OSP 600-0100/01 Státní závěrečná zkouška 6 ZaZk 0+1 d 15 čeština