Studijní plán – FMT / M2109 / 3904T009 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programM2109 – Metalurgické inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3904T009 – Ochrana životního prostředí v metalurgii
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 615-0003/05 ACh Analytická chemie 3 ZaZk 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 638-0057/02 Automatizace technologických procesů 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 616-0002/05 NsO Nakládání s odpady 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 636-0008/04 NoMII Nauka o materiálu II. 3 ZaZk 4+3 6 čeština
Výběr v OSP 619-0005/02 TMP Teorie metalurgických pochodů 3 ZaZk 4+3 7 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-0123/02 MNŽK Metalurgie neželezných kovů 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 618-0078/02 MetŽel Metalurgie železa 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 616-0017/02 Odpady v hutnictví 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 616-0018/04 ZE Základy ekologie 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 619-0009/02 ZPI Základy procesního inženýrství 3 ZaZk 3+3 6 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 616-0009/02 EOŽP Ekonomika ochrany životního prostředí 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 617-0073/03 CHZP Chemie životního prostředí 4 ZaZk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 618-0005/01 MetOce Metalurgie oceli 4 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 615-0015/02 Praktikum z analytické chemie 4 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 616-0001/01 PTaŽP Průmyslové technologie a životní prostředí 4 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 633-0009/03 Tváření kovů 4 ZaZk 3+2 6 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 730-0907/01 HGF Analytika životního prostředí 4 ZaZk 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 616-0012/03 DP Diplomové praktikum 4 Za 0+4 3 čeština
Výběr v OSP 616-0020/04 LŽP Legislativa životního prostředí 4 ZaZk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 632-0012/03 SLEV Slévárenství 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 616-0010/01 TZO Technologie zneškodňování odpadů 4 ZaZk 2+4 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-0057/01 DSR Druhotné suroviny a recyklace 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 616-0008/02 HVŽP Hodnoceni vlivů na ŽP 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 634-0069/04 Podnikový management 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 638-0063/03 Teorie spolehlivosti a diagnostika 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 638-0065/02 Získávání a zpracování dat 4 ZaZk 3+2 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 616-0012/04 DP Diplomové praktikum 5 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 616-0021/02 ISŽP Informační systémy ŽP 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0407/06 OPP Obchodní a pracovní právo 5 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 616-0003/03 OO Ochrana ovzduší 5 ZaZk 2+3 7 čeština
Výběr v OSP 616-0011/02 OVaP Ochrana vod a půdy 5 ZaZk 3+2 7 čeština
Výběr v OSP 634-0118/01 Podnikatelská ekonomika 5 ZaZk 3+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 635-0028/02 Energie a životní prostředí 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 615-0005/03 IA Instrumentální analýza 5 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 637-0124/01 IZaŽP Ionizující záření a životní prostředí 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 616-0079/02 VPŽO Vliv prostředí na živé organizmy 5 ZaZk 3+0 3 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 616-0019/02 Předdiplomní praxe - seminář 5 Za 0+12 15 čeština
Výběr v OSP 600-0100/01 Státní závěrečná zkouška 5 ZaZk 0+1 d 15 čeština