Studijní plán – FMT / M3909 / 2805T002 / 04 / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2000/2001Studijní programM3909 – Procesní inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2805T002 – Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Typ studiamagisterskéSpecializace04 – Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 615-0003/04 ACh Analytická chemie 3 ZaZk 10 h/s+16 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 617-0070/02 AT Anorganická technologie 3 ZaZk 12 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 619-0001/06 FCH Fyzikální chemie 3 ZaZk 0+0 7 čeština
Výběr v OSP 617-0069/02 OCH Organická chemie 3 ZaZk 16 h/s+8 h/s 6 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0071/02 OT Organická technologie 3 ZaZk 13 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 618-0048/02 TeVyKo Technologie výroby kovů 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0073/03 CHZP Chemie životního prostředí 4 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 636-0047/02 MZM Metody zkoušení materiálů 4 ZaZk 8 h/s+12 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 636-0037/02 techmat Technické materiály 4 ZaZk 20 h/s+8 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 619-0009/02 ZPI Základy procesního inženýrství 4 ZaZk 12 h/s+8 h/s 6 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 619-0022/02 HK Heterogenní kinetika 4 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 616-0002/05 NsO Nakládání s odpady 4 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 638-0088/03 Základy automatizace 4 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0052/02 FMMI Bezpečnost v chemickém průmyslu 5 ZaZk 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 615-0005/02 IA Instrumentální analýza 5 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 619-0020/02 PJ(I) Přenosové jevy (I.) 5 ZaZk 24 h/s+16 h/s 7 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 616-0012/02 DP Diplomové praktikum 5 Za 0+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 616-0008/02 HVŽP Hodnoceni vlivů na ŽP 5 ZaZk 16 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 616-0020/03 LŽP Legislativa životního prostředí 5 ZaZk 18 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 616-0010/02 TZO Technologie zneškodňování odpadů 5 ZaZk 18 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 616-0018/03 ZE Základy ekologie 5 ZaZk 16 h/s+8 h/s 6 čeština

11. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 616-0012/04 DP Diplomové praktikum 6 Za 0+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 616-0021/02 ISŽP Informační systémy ŽP 6 ZaZk 8 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 616-0003/01 OO Ochrana ovzduší 6 ZaZk 16 h/s+8 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 616-0011/02 OVaP Ochrana vod a půdy 6 ZaZk 20 h/s+8 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 619-0015/02 VS Vícefázové soustavy 6 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština

12. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 616-0019/02 Předdiplomní praxe - seminář 6 Za 0+0 15 čeština