Studijní plán – FMT / M3909 / 2805T002 / 04 / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programM3909 – Procesní inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2805T002 – Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Typ studiamagisterskéSpecializace04 – Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Chemie a technologie OŽP (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 615-0003/04 ACh Analytická chemie 3 ZaZk 10 h/s+16 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 617-0070/02 AT Anorganická technologie 3 ZaZk 12 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 619-0001/10 FCH Fyzikální chemie 3 ZaZk 24 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 617-0069/02 OCH Organická chemie 3 ZaZk 16 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 617-0071/01 OT Organická technologie 3 ZaZk 14 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 618-0048/02 TeVyKo Technologie výroby kovů 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 619-0008/01 VKFCH Vybrané kapitoly z fyzikální chemie 3 ZaZk 24 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 617-0073/03 CHZP Chemie životního prostředí 4 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 636-0047/02 MZM Metody zkoušení materiálů 4 ZaZk 8 h/s+12 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 636-0037/02 techmat Technické materiály 4 ZaZk 20 h/s+8 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 619-0009/02 ZPI Základy procesního inženýrství 4 ZaZk 12 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 619-0022/02 HK Heterogenní kinetika 4 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 616-0002/05 NsO Nakládání s odpady 4 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 616-0013/02 OŽP Ochrana životního prostředí 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 638-0088/03 Základy automatizace 4 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 730-0012/01 Analytika životního prostředí 5 ZaZk 2 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 040-0045/02 BvCHP Bezpečnost v chemickém průmyslu 5 ZaZk 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 615-0005/02 IA Instrumentální analýza 5 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 619-0020/02 PJ(I) Přenosové jevy (I.) 5 ZaZk 24 h/s+16 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 616-0012/02 DP Diplomové praktikum 5 Za 0+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 616-0008/02 HVŽP Hodnoceni vlivů na ŽP 5 ZaZk 16 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 616-0020/03 LŽP Legislativa životního prostředí 5 ZaZk 18 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 616-0010/02 TZO Technologie zneškodňování odpadů 5 ZaZk 18 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 616-0018/03 ZE Základy ekologie 5 ZaZk 16 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 616-0012/04 DP Diplomové praktikum 6 Za 0+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 616-0021/02 ISŽP Informační systémy ŽP 6 ZaZk 8 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 616-0003/01 OO Ochrana ovzduší 6 ZaZk 16 h/s+8 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 616-0011/02 OVaP Ochrana vod a půdy 6 ZaZk 20 h/s+8 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 619-0015/02 VS Vícefázové soustavy 6 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 616-0019/02 Předdiplomní praxe - seminář 6 Za 0+0 15 čeština

P - Cizí jazyk (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0101/01 Aa/I Jazyk anglický a/I 3 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0301/01 Na/I Jazyk německý a/I 3 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0501/01 Rа/I Jazyk ruský a/I 3 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0102/01 Aa/II Jazyk anglický a/II 3 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0302/01 Na/II Jazyk německý a/II 3 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0502/01 Ra/II Jazyk ruský a/II 3 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 4 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/01 Na/III Jazyk německý a/III 4 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0503/01 Ra/III Jazyk ruský a/III 4 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0104/01 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 4 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0304/01 Na/IV Jazyk německý a/IV 4 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0504/01 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 4 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština

P - Státní zkouška - mag. dob. obory (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 600-0100/01 Státní závěrečná zkouška 6 ZaZk 0+1 d 15 čeština