Study plan – FMT / M3909 / 2805T002 / 04 / M / K / Ostrava / cs

Academic year2008/2009Study programmeM3909 – Process Engineering
FacultyFaculty of Materials Science and TechnologyField of study2805T002 – Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Type of studyMasterSpecialization04 – Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Chemie a technologie OŽP (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 616-0003/01 OO Air Protection 6 CrEx 16 H/S+8 H/S 7 Czech
PSP selection 616-0025/01 DP2 Diploma Practise 2 6 Cr 0 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 616-0012/04 DP Diploma Seminar 6 Cr 0+4 H/S 4 Czech
PSP selection 616-0021/02 ISŽP Information Systems and Environment 6 CrEx 8 H/S+0 4 Czech
PSP selection 619-0015/02 VS Multiphase Systems 6 CrEx 24 H/S+0 6 Czech
PSP selection 616-0011/02 OVaP Water and Soils Protection 6 CrEx 20 H/S+8 H/S 7 Czech
PSP selection 616-0019/02 Diploma Project 6 Cr 0+0 15 Czech

P - Státní zkouška - mag. dob. obory (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 600-0100/01 Státní závěrečná zkouška 6 CrEx 0+1 D 15 Czech