Studijní plán – FMT / M3909 / 2807T004 / 02 / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programM3909 – Procesní inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2807T004 – Chemické inženýrství
Typ studiamagisterskéSpecializace02 – Chemické inženýrství
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Chemické inženýrství (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 615-0003/04 ACh Analytická chemie 3 ZaZk 10 h/s+16 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 617-0070/02 AT Anorganická technologie 3 ZaZk 12 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 619-0001/06 FCH Fyzikální chemie 3 ZaZk 0+0 7 čeština
Výběr v OSP 617-0069/02 OCH Organická chemie 3 ZaZk 16 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 617-0071/02 OT Organická technologie 3 ZaZk 13 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 618-0048/02 TeVyKo Technologie výroby kovů 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 617-0073/03 CHZP Chemie životního prostředí 4 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 636-0047/02 MZM Metody zkoušení materiálů 4 ZaZk 8 h/s+12 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 616-0024/01 Nakládání s odpady II. 4 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 636-0037/02 techmat Technické materiály 4 ZaZk 20 h/s+8 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 619-0009/02 ZPI Základy procesního inženýrství 4 ZaZk 12 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 619-0022/02 HK Heterogenní kinetika 4 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 338-0086/02 Hydrodynamika 4 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 639-0030/01 KŘJ Kontrola a řízení jakosti 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 638-0088/02 Základy automatizace 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 547-0052/02 FMMI Bezpečnost v chemickém průmyslu 5 ZaZk 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 361-0004/03 ESZ Energetické stroje a zařízení 5 ZaZk 18 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 619-0010/02 PJ I Přenosové jevy I. 5 ZaZk 24 h/s+16 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 619-0018/04 DP Diplomové praktikum 5 Za 0+4 h/s 12 čeština
Výběr v OSP 619-0013/02 PI Procesní inženýrství 5 ZaZk 24 h/s+12 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 619-0011/02 PJ II Přenosové jevy II. 5 ZaZk 20 h/s+8 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 619-0018/05 DP Diplomové praktikum 6 Za 0+4 h/s 14 čeština
Výběr v OSP 344-0090/02 PCHEZ Projektování chemických a energetických závodů 6 ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 617-0100/02 RI Reaktorové inženýrství 6 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 619-0015/02 VS Vícefázové soustavy 6 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 619-0017/02 PPS Předdiplomní praxe - seminář 6 Za 0+0 15 čeština

P - Cizí jazyk (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0101/01 Aa/I Jazyk anglický a/I 3 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0301/01 Na/I Jazyk německý a/I 3 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0102/01 Aa/II Jazyk anglický a/II 3 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0302/01 Na/II Jazyk německý a/II 3 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 4 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/01 Na/III Jazyk německý a/III 4 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0104/01 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 4 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0304/01 Na/IV Jazyk německý a/IV 4 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština