Studijní plán – FMT / M3909 / 3911T008 / 01 / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programM3909 – Procesní inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3911T008 – Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu
Typ studiamagisterskéSpecializace01 – Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálů
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Chemické a fyzikální metody zkouš. mat. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0073/03 CHZP Chemie životního prostředí 4 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 636-0047/02 MZM Metody zkoušení materiálů 4 ZaZk 8 h/s+12 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 616-0024/01 Nakládání s odpady II. 4 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 636-0037/02 techmat Technické materiály 4 ZaZk 20 h/s+8 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 619-0009/02 ZPI Základy procesního inženýrství 4 ZaZk 12 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 639-0030/02 KŘJ Kontrola a řízení jakosti 4 ZaZk 21 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 636-0107/03 SM Speciální materiály 4 ZaZk 14 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 638-0088/02 Základy automatizace 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 636-0106/03 FMZM Fyzikální metody zkoušení materiálů 5 ZaZk 15 h/s+20 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 730-0010/02 Chemické metody zkoušení materiálů I. 5 ZaZk 15 h/s+20 h/s 9 čeština
Výběr v OSP 450-0017/03 IVZ Informatika ve zkušebnictví 5 ZaZk 15 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 615-0007/06 Diplomové praktikum 5 ZaZk 0+14 h/s 14 čeština
Výběr v OSP 636-0108/03 Chemické a materiálové databáze 5 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 730-0011/02 Rentgenová difrakční analýza 5 ZaZk 20 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 639-0023/04 ZC Zkušebnictví a certifikace 5 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 615-0007/01 Diplomové praktikum 6 ZaZk 0+14 h/s 15 čeština
Výběr v OSP 615-0014/01 Chemické metody zkoušení materiálů II. 6 ZaZk 15 h/s+10 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 615-0008/01 Chemometrie 6 ZaZk 15 h/s+10 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 615-0017/03 Konstituce chemických látek 6 ZaZk 15 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 615-0009/02 Předdiplomní praxe - seminář 6 Za 0+0 15 čeština

P - Cizí jazyk (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 4 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/01 Na/III Jazyk německý a/III 4 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0503/01 Ra/III Jazyk ruský a/III 4 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0104/01 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 4 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0304/01 Na/IV Jazyk německý a/IV 4 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0504/01 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 4 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština

P - Státní zkouška - mag. dob. obory (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 600-0100/01 Státní závěrečná zkouška 6 ZaZk 0+1 d 15 čeština