Studijní plán – FMT / M3909 / 3911T023 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programM3909 – Procesní inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3911T023 – Řízení jakosti
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0033/01 EM Ekonometrie 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 346-0057/03 Metrologie a testování 4 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 639-0004/01 QP Plánování jakosti 4 ZaZk 2+4 7 čeština
Výběr v OSP 639-0005/01 SpSM Speciální statistické metody 4 ZaZk 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 638-0092/02 Spolehlivost technických systémů 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 634-0103/01 Marketing 4 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 618-0005/01 MetOce Metalurgie oceli 4 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 616-0002/05 NsO Nakládání s odpady 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 633-0009/03 Tváření kovů 4 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0036/02 DS Diplomové praktikum 4 Za 0+4 7 čeština
Výběr v OSP 639-0037/01 DOE Plánování experimentů 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 639-0006/01 CAQM Počítačová podpora řízení jakosti 4 ZaZk 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 634-0069/03 Podnikový management 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 634-0124/01 Průmyslová logistika 4 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 632-0012/03 SLEV Slévárenství 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 618-0073/02 TeVSŽe Technologie výroby surového železa 4 ZaZk 3+2 7 čeština
Výběr v OSP 616-0010/01 TZO Technologie zneškodňování odpadů 4 ZaZk 2+4 8 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0036/03 DS Diplomové praktikum 5 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 639-0040/01 PM Management procesů 5 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 639-0041/01 ESMS Management prostředí a bezpečnosti 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 634-0118/01 Podnikatelská ekonomika 5 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0401/01 PAZJ Právní aspekty zajišťování jakosti 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 639-0044/01 RZ Řízení změn 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 639-0055/01 ST Technická normalizace a zkušebnictví 5 ZaZk 3+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0407/06 OPP Obchodní a pracovní právo 5 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 636-0096/03 PVaSM Predikce vlastností a spolehlivost materiálu 5 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0728/04 PTOZP Preventivní techniky v životním prostředí 5 KlZap 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0025/02 DP Předdiplomní praxe - seminář 5 Za 0+0 15 čeština
Výběr v OSP 600-0100/01 Státní závěrečná zkouška 5 ZaZk 0+1 d 15 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština