Studijní plán – FMT / M3910 / 3911T010 / 02 / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programM3910 – Fyzikální a materiálové inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3911T010 – Kovové materiály
Typ studiamagisterskéSpecializace02 – Kovové materiály
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0603/01 Aplikovaná fyzika 4 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 636-0005/02 MVZK Mechanické vlastnosti a zkoušení kovů 4 ZaZk 26 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 637-0123/02 MNŽK Metalurgie neželezných kovů 4 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 636-0066/02 TFP Teorie fázových přeměn 4 ZaZk 26 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 4 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/01 Na/III Jazyk německý a/III 4 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0503/01 Ra/III Jazyk ruský a/III 4 Za 0+6 h/s 2 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0002/02 FM Fyzikální metalurgie 4 ZaZk 22 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 637-0090/02 PM Prášková metalurgie 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 636-0072/03 TZ Tepelné zpracování 4 ZaZk 22 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 633-0030/02 Tváření materiálu 4 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0104/01 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 4 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0304/01 Na/IV Jazyk německý a/IV 4 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0504/01 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 4 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 638-0057/02 Automatizace technologických procesů 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0111/02 Degr Degradační procesy materiálů 5 ZaZk 22 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 632-0034/02 Slévárenství konstrukčních materiálů 5 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 345-0018/03 SVAR Svařování 5 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 636-0073/02 TM I Technické materiály I. 5 ZaZk 22 h/s+0 7 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0035/03 Diplomové praktikum 5 Za 0+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 636-0089/02 KOR Koroze a protikorozní ochrana 5 ZaZk 22 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0407/07 OPP Obchodní a pracovní právo 5 ZaZk 14 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 636-0093/02 techmat II Technické materiály II. 5 ZaZk 24 h/s+0 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0131/02 MPE Materiály pro elektrotechniku 5 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 636-0074/03 VaÚP Vlastnosti a úprava povrchů 5 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština

11. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0035/05 Diplomové praktikum 6 Za 0+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 636-0049/02 VOLBA Volba materiálu 6 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0069/02 DAM Difrakční analýza materiálů 6 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 636-0096/03 PVaSM Predikce vlastností a spolehlivost materiálu 6 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 636-0084/02 SZM Speciální zkušební metody 6 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 633-0046/02 SM Superplasticita materiálů 6 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština

12. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0019/02 Předdiplomní praxe - seminář 6 Za 0+0 15 čeština
Výběr v OSP 600-0100/01 Státní závěrečná zkouška 6 ZaZk 0+1 d 15 čeština