Studijní plán – FMT / M3910 / 3911T019 / 03 / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2000/2001Studijní programM3910 – Fyzikální a materiálové inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3911T019 – Neželezné kovy
Typ studiamagisterskéSpecializace03 – Neželezné kovy
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0034/02 ELE71 ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA 3 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 619-0001/06 FCH Fyzikální chemie 3 ZaZk 0+0 7 čeština
Výběr v OSP 636-0057/02 FPF Fyzika pevné fáze 3 ZaZk 24 h/s+0 8 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 457-0041/03 MMMI Matematické modelování v materiálovém inženýrství 3 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 635-0071/02 Pece a energetické hospodářství 3 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0011/02 MS Matematická statistika 3 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 618-0023/02 MŽaO Metalurgie železa a oceli 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 619-0005/02 TMP Teorie metalurgických pochodů 3 ZaZk 24 h/s+0 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 616-0013/02 OŽP Ochrana životního prostředí 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 639-0001/01 QMS Systémy jakosti 3 ZaZk 26 h/s+0 8 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0005/02 MVZK Mechanické vlastnosti a zkoušení kovů 4 ZaZk 26 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 637-0155/01 PSVZK Počítačová simulace výroby a zpracování kovů 4 ZaZk 26 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 636-0066/02 TFP Teorie fázových přeměn 4 ZaZk 26 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 637-0143/02 TVNK Teorie výroby neželezných kovů 4 ZaZk 30 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0603/01 Aplikovaná fyzika 4 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0002/02 FM Fyzikální metalurgie 4 ZaZk 22 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 637-0090/02 PM Prášková metalurgie 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 636-0072/04 TZ Tepelné zpracování 4 ZaZk 20 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 637-0128/02 VNŽK Výroba neželezných kovů 4 ZaZk 30 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 638-0057/02 Automatizace technologických procesů 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 632-0013/02 SNK Slévárenství neželezných kovů 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0073/02 TM I Technické materiály I. 5 ZaZk 22 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 633-0010/02 TNK Tváření neželezných kovů 5 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0111/02 Degr Degradační procesy materiálů 5 ZaZk 22 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 637-0012/02 KJR Kovy jaderných reaktorů 5 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-0008/02 DP Diplomové praktikum 5 Za 0+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 636-0089/02 KOR Koroze a protikorozní ochrana 5 ZaZk 22 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 637-0131/02 MPE Materiály pro elektrotechniku 5 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 637-0132/03 MČK Metalurgie čistých kovů 5 ZaZk 30 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0407/03 OPP Obchodní a pracovní právo 5 Za 14 h/s+0 2 čeština

11. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0069/02 DAM Difrakční analýza materiálů 6 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 636-0049/02 VOLBA Volba materiálu 6 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0096/03 PVaSM Predikce vlastností a spolehlivost materiálu 6 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 637-0136/02 Recyklační procesy kovových materiálů 6 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 636-0084/02 SZM Speciální zkušební metody 6 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština

12. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-0026/01 PŘEDDIPL. PRAXE 6 Za 0+12 h/s 15 čeština