Studijní plán – FMT / M3910 / 3911T020 / 01 / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programM3910 – Fyzikální a materiálové inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3911T020 – Nové technické materiály
Typ studiamagisterskéSpecializace01 – Nové technické materiály
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Nové technické materiály (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 638-0057/02 Automatizace technologických procesů 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 619-0019/02 TMP Teorie metalurgických pochodů 3 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 636-0089/02 KOR Koroze a protikorozní ochrana 4 ZaZk 3+3 5 čeština
Výběr v OSP 636-0131/02 MPE Materiály pro elektrotechniku 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 636-0084/02 SZM Speciální zkušební metody 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-0069/02 DAM Difrakční analýza materiálů 5 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-0096/03 PVaSM Predikce vlastností a spolehlivost materiálu 5 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 633-0046/02 SM Superplasticita materiálů 5 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-0074/04 VaÚP Vlastnosti a úprava povrchů 5 ZaZk 2+2 5 čeština

P - Nové technické materiály (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0621/01 AM Aplikovaná matematika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 339-0001/02 FS Aplikovaná mechanika 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-0057/02 FPF Fyzika pevné fáze 3 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 617-0022/03 MCH Makromolekulární chemie 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 636-0005/02 MVZK Mechanické vlastnosti a zkoušení kovů 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0603/01 Aplikovaná fyzika 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 639-0011/02 MS Matematická statistika 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 637-0123/02 MNŽK Metalurgie neželezných kovů 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 618-0023/01 MŽaO Metalurgie železa a oceli 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 636-0066/02 TFP Teorie fázových přeměn 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 636-0002/02 FM Fyzikální metalurgie 4 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 457-0041/03 MMMI Matematické modelování v materiálovém inženýrství 4 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 637-0090/02 PM Prášková metalurgie 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-0072/03 TZ Tepelné zpracování 4 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 633-0030/02 Tváření materiálu 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 636-0111/02 Degr Degradační procesy materiálů 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 636-0035/03 Diplomové praktikum 4 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 636-0075/02 SpojM Spojování materiálů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 636-0073/02 TM I Technické materiály I. 4 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 636-0035/02 Diplomové praktikum 5 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 711-0407/06 OPP Obchodní a pracovní právo 5 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 634-0118/01 Podnikatelská ekonomika 5 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 636-0093/02 techmat II Technické materiály II. 5 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 636-0049/02 VOLBA Volba materiálu 5 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-0019/02 Předdiplomní praxe - seminář 5 Za 0+12 15 čeština

V - Nové technické materiály (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 635-0071/02 Pece a energetické hospodářství 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 632-0034/02 Slévárenství konstrukčních materiálů 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 633-0013/02 Plasticita 5 ZaZk 3+2 7 čeština

P - Státní zkouška - mag. dob. obory (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 600-0100/01 Státní závěrečná zkouška 5 ZaZk 0+1 d 15 čeština