Studijní plán – FMT / N2109 / 2109T033 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programN2109 – Metalurgické inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2109T033 – Slévárenské technologie
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Slévárenské technologie (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0625/02 AM Aplikovaná matematika 1 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 516-0621/01 FPL Fyzika pevných látek 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 617-0022/04 MCH Makromolekulární chemie 1 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 639-0810/03 MS Matematická statistika 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 632-0801/02 TSPI Teorie slévárenských pochodů I. 1 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 618-0808/02 ELMaSM Elektrometalurgie a sekundární metalurgie 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 616-0802/01 NsO Nakládání s odpady 2 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština

P - Slévárenské technologie (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 633-0801/01 DCM Deformační chování materiálů 1 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 618-0805/02 TeTVŽO Teorie a technologie výroby železa a oceli 1 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 635-0813/02 TPPP Tepelné procesy v průmyslových pecích 1 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 632-0805/02 DPR Diplomové praktikum 1 Za 0+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 632-0803/02 FS Formovací směsi 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 632-0804/02 ML Metalurgie litin 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 636-0811/01 TECHMAT Technické materiály 1 ZaZk 14 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 637-0821/01 TPNKS Teorie přípravy neželezných kovů a slitin 1 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 632-0802/01 TSP II Teorie slévárenských pochodů II. 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 632-0823/01 DPR Diplomové praktikum 2 Za 0+14 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 632-0853/01 kontrodl Kontrola a řízení jakosti odlitků 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 636-0825/01 MVZK Mechanické vlastnosti a zkoušení kovů 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 632-0826/01 SSNK Slévárenství slitin neželezných kovů 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 632-0848/01 TPVS TPV a využití simulace 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 634-0814/01 PE Podnikatelská ekonomika 2 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 632-0818/01 DPS Předdiplomní praxe-seminář 2 Za 0+12 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 632-0807/01 SMVO Speciální metody výroby odlitků 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

P - Státní zkouška (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 600-0800/01 SZZ Státní závěrečná zkouška 2 ZaZk 0+1 d 10 čeština