Studijní plán – FMT / N2109 / 2109T034 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programN2109 – Metalurgické inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2109T034 – Technologie tváření a úpravy materiálu
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Technologie tváření a úpravy mater. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0625/02 AM Aplikovaná matematika 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 516-0621/01 FPL Fyzika pevných látek 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 633-0803/01 TETM Technologie tváření 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 633-0802/01 TTVM Teorie tváření 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 633-0810/01 FTPM Fyzikální teorie plasticity 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 638-0808/01 MMŘ Moderní metody řízení 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 633-0809/01 TMPM Termomechanické procesy tváření 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 636-0813/01 VaÚP Vlastnosti a úprava povrchů 2 ZaZk 3+2 5 čeština

P - Technologie tváření a úpravy mater. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 618-0805/01 TeTVŽO Teorie a technologie výroby železa a oceli 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 632-0801/01 TSPI Teorie slévárenských pochodů I. 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 635-0813/01 TPPP Tepelné procesy v průmyslových pecích 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 633-0800/03 DPRM Diplomové praktikum 1 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 633-0805/01 KO Kování 1 ZaZk 3+3 5 čeština
Výběr v OSP 636-0811/01 TECHMAT Technické materiály 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 637-0821/01 TPNKS Teorie přípravy neželezných kovů a slitin 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 633-0804/01 V Válcování 1 ZaZk 3+3 5 čeština
Výběr v OSP 636-0806/01 VKTZ Vybrané kapitoly z tepelného zpracování 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 633-0807/01 EPT Ekotechnika a progresivní tváření 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 633-0808/01 IST Inženýrský software ve tváření 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 633-0811/01 MTP Modelování tvářecích pochodů 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 634-0814/01 PE Podnikatelská ekonomika 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 633-0812/01 PPSM Předdiplomní praxe - seminář 2 Za 0+5 6 čeština

P - Státní zkouška (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 600-0800/01 SZZ Státní závěrečná zkouška 2 ZaZk 0+1 d 10 čeština

V - Nabídka KTV - etapa 2 (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

V - Firemní angličtina - volit. - NMS 1.r. (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0133/02 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 712-0135/02 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 ZaZk 0+3 2 čeština

V - Firemní angličtina - volit. - NMS 2.r. (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0133/02 A-Fir./I Firemní angličtina I 2 Za 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 712-0135/02 A-Fir./II Firemní angličtina II 2 ZaZk 0+3 2 čeština