Studijní plán – FMT / N3909 / 3911T008 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programN3909 – Procesní inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3911T008 – Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Státní zkouška (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 600-0800/01 SZZ Státní závěrečná zkouška 2 ZaZk 0+1 d 10 čeština

PV - Chemické a fyzikální metody zkouš. mat. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 616-0808/01 GIT Geoinformační technologie pro životní prostředí 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 639-0818/01 KRJ Metody řízení a kontroly jakosti 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 616-0804/01 OH Odpadové hospodářství II 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 616-0811/01 OVaP Ochrana vod a půd 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 619-0801/01 PJ I Přenosové jevy I. 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 615-0806/01 Tox Toxikologie 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 615-0802/01 MMŽP Metody monitorování životního prostředí 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 619-0804/01 MP Modelování procesů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 616-0803/01 OO Ochrana ovzduší 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 636-0828/01 SpecMat Speciální materiály 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-0829/01 SZM Speciální zkušební metody 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 639-0815/01 TNZ Technická normalizace a zkušebnictví 1 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 450-0017/01 IVZ Informatika ve zkušebnictví 2 ZaZk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 616-0805/01 IPPC Integrovaná prevence a hodnocení vlivů na ŽP 2 ZaZk 3+3 5 čeština
Výběr v OSP 616-0814/01 PAOŽP Právní aspekty ochrany ŽP 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 619-0806/01 VS Vícefázové systémy 2 ZaZk 3+3 6 čeština

P - Chemické a fyzikální metody zkouš. mat. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 730-0001/01 AA Anorganická analýza 1 ZaZk 3+4 8 čeština
Výběr v OSP 619-0802/01 VKFCH Vybrané kapitoly z fyzikální chemie 1 ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 615-0807/01 DP Diplomové praktikum 1 ZaZk 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 636-0827/01 CHaMD Chemické a materiálové databáze 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 615-0801/01 NMACH Numerické metody v analytické chemii 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 619-0803/01 VKHK Vybrané kapitoly z heterogenní kinetiky 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 615-0807/02 DP Diplomové praktikum 2 ZaZk 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 615-0808/01 CHM Chemometrie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 615-0809/01 KCHL Konstituce chemických látek 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 615-0803/01 OA Organická analýza 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 634-0814/01 PE Podnikatelská ekonomika 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 615-0810/01 PP-S Předdiplomní praxe-seminář 2 Za 0+4 15 čeština
Výběr v OSP 730-0011/03 Rentgenová difrakční analýza 2 ZaZk 2+3 5 čeština

V - Chemické a fyzikální metody zkouš. mat. (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0801/01 TCH Technical chemistry 1 Za 2+0 3 angličtina

V - Nabídka KTV - etapa 2 (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština