Studijní plán – FMT / N3922 / 3902T041 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programN3922 – Ekonomika a řízení průmyslových systémů
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3902T041 – Management jakosti
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0803/02 EM Ekonometrie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 635-0814/01 EaTT Energetika a tepelná technika 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 456-0078/02 INS Informační systémy 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 639-0807/01 CAQM II. Počítačová podpora managementu jakosti II. 1 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 639-0802/01 QMSII Systémy managementu jakosti II. 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0870/01 AT Anorganická technologie 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0421/03 PTOZP Preventivní techniky v ochraně životního prostředí 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0133/02 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0809/01 DS Diplomové praktikum 1 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 639-0808/01 ESM Management prostředí a bezpečnosti 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 639-0806/01 DOE Plánování experimentů 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 639-0804/02 QP II Plánování jakosti II. 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 639-0805/01 SSM Speciální statistické metody 1 ZaZk 2+4 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-0820/01 NžK Neželezné kovy 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 617-0071/03 OT Organická technologie 1 ZaZk 3+2 7 čeština
Výběr v OSP 639-0822/01 ISMS Systémy managementu informační bezpečnosti 1 ZaZk 3+2 7 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0133/02 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 712-0135/02 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 ZaZk 0+3 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0813/01 DPR Diplomové praktikum 2 Za 0+4 3 čeština
Výběr v OSP 639-0812/01 PM Management procesů 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 711-0407/01 OPP Obchodní a pracovní právo 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 152-0317/03 OS Ochrana spotřebitele 2 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 634-0802/01 SM Strategický management 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 638-0815/01 SI Systémové inženýrství 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0821/01 MZ Řízení znalostí 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 632-0806/01 S Slévárenství 2 ZaZk 3+3 5 čeština
Výběr v OSP 633-0806/01 TVMM Tváření materiálu 2 ZaZk 3+3 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0133/02 A-Fir./I Firemní angličtina I 2 Za 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0816/01 PPS Předdiplomní praxe - seminář 2 Za 0+2 9 čeština
Výběr v OSP 639-0814/01 CM Řízení změn 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 600-0800/01 SZZ Státní závěrečná zkouška 2 ZaZk 0+1 d 10 čeština
Výběr v OSP 639-0815/01 TNZ Technická normalizace a zkušebnictví 2 ZaZk 3+1 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0133/02 A-Fir./I Firemní angličtina I 2 Za 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 712-0135/02 A-Fir./II Firemní angličtina II 2 ZaZk 0+3 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština