Studijní plán – FMT / N3923 / 3911T031 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programN3923 – Materiálové inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3911T031 – Diagnostika a design materiálů
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Diagnostika a design materiálů (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0621/01 FPL Fyzika pevných látek 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 639-0810/03 MS Matematická statistika 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-0809/01 LM Lomová mechanika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-0810/01 TPPIP Technicko právní problémy inženýrské praxe 1 ZaZk 2+2 5 čeština

P - Diagnostika a design materiálů (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0625/01 AM Aplikovaná matematika 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 339-0001/02 FS Aplikovaná mechanika 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-0802/01 FP Fázové přeměny 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 636-0801/01 FM Fyzikální metalurgie 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 636-0803/01 DPM Degradační procesy materiálů 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 636-0812/01 DPr1 Diplomové praktikum 1 ZaZk 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 636-0812/02 DPr1 Diplomové praktikum 1 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 636-0804/01 MNTA Materiály pro náročné technické aplikace 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-0808/01 MaSPPM Modelování a simulace procesů poškození materiálů 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 637-0802/02 PM Prášková metalurgie 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 636-0818/01 BSMEP Bezpečnost a spolehlivost materiálů za extrémních podmínek 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-0817/01 Design Design konstrukčních částí a jejich řízeného stárnutí 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 636-0819/01 DPr2 Diplomové praktikum 2 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 636-0815/01 NavMat Návrh materiálu 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-0820/01 SM Speciální materiály 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-0814/01 SFA Strukturně fázová analýza 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 634-0814/01 PE Podnikatelská ekonomika 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-0822/01 PVaS Predikce vlastností a spolehlivost 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-0823/01 PP Předdiplomní praxe - seminář 2 Za 0+4 10 čeština

P - Státní zkouška (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 600-0800/01 SZZ Státní závěrečná zkouška 2 ZaZk 0+1 d 10 čeština

V - Nabídka KTV (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

V - Firemní angličtina - volit. - NMS 1.r. (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0133/02 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 712-0135/02 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 ZaZk 0+3 2 čeština

V - Firemní angličtina - volit. - NMS 2.r. (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0133/02 A-Fir./I Firemní angličtina I 2 Za 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 712-0135/02 A-Fir./II Firemní angličtina II 2 ZaZk 0+3 2 čeština