Studijní plán – FMT / N3923 / 3911T033 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programN3923 – Materiálové inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3911T033 – Recyklace materiálů
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0802/01 FP Fázové přeměny 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 516-0621/01 FPL Fyzika pevných látek 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 617-0810/01 OCH Organická chemie 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 637-0803/01 UVK Ušlechtilé a vzácné kovy 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0625/01 AM Aplikovaná matematika 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 636-0801/01 FM Fyzikální metalurgie 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 637-0801/01 TSS Technologie speciálních slitin 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0133/02 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 637-0402/01 SZNžK Surovinové zdroje neželezných kovů 1 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-0805/01 DP Diplomové praktikum 1 ZaZk 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 636-0805/01 KPO Koroze a protikorozní ochrana 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 639-0810/01 MS Matematická statistika 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 637-0815/01 RUK Recyklace ušlechtilých kovů 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 617-0811/01 TPM Technologie polymerních materiálů 1 ZaZk 3+2 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-0804/01 MČK Metalurgie čistých kovů 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 637-0802/01 PM Prášková metalurgie 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0135/02 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 ZaZk 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 637-0414/01 RKM Recyklace kovových materiálů 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-0805/02 DP Diplomové praktikum 2 ZaZk 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 637-0816/01 DP Diplomové praktikum 2 Za 0 h/s+4 4 čeština
Výběr v OSP 546-0477/01 EB Environmentální biotechnologie 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 730-0015/01 IMA Instrumentální metody analýzy 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 637-0808/01 MpEM Materiály pro elektrotechniku a mikroelektroniku 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 637-0807/01 PgM Progresivní materiály 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 616-0802/02 NsO Nakládání s odpady 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 639-0806/01 DOE Plánování experimentů 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 636-0813/01 VaÚP Vlastnosti a úprava povrchů 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 730-0014/01 ACHOM Analytická chemie odpadních materiálů 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 712-0133/02 A-Fir./I Firemní angličtina I 2 Za 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 639-0403/01 QM Management jakosti 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 637-0412/01 NžK Neželezné kovy 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-0813/01 KŽP Kovy a životní prostředí 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 634-0814/01 PE Podnikatelská ekonomika 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 637-0814/01 PPS Předdiplomní praxe-seminář 2 Za 0+20 10 čeština
Výběr v OSP 600-0800/01 SZZ Státní závěrečná zkouška 2 ZaZk 0+1 d 10 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0135/02 A-Fir./II Firemní angličtina II 2 ZaZk 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 637-0415/01 RNK Recyklace nekovových materiálů 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz Za 0+1 t 0 čeština