Studijní plán – FMT / P2106 / 2807V003 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programP2106 – Metalurgie
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2807V003 – Chemická metalurgie
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Cizí jazyk (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/01 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština

PV - Odborné předměty (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0950/01 ACH Anorganická chemie ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0915/01 DEZ Druhotné energetické zdroje v průmyslu a jejich využití ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0905/01 D-EAVŽ Ekologické aspekty výroby železa ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0902/01 EVTPaZ Ekologické vlivy tepelných procesů a zařízení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0951/01 ECH Elektrochemie ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0906/01 D_ELM Elektrometalurgie ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0903/01 EaEB Energetické a exergické bilance ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0904/01 EZaPEN Energetické zdroje a palivoenergetická náročnost v průmyslu ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0952/01 ECHP Energochemie paliv ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 632-0908/01 FSPS Formovací směsi a pojivové soustavy ZaZk 3+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 619-0901/01 FCH Fyzikální chemie ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0912/01 FM Fyzikální metalurgie ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0905/01 FPL Fyzika pevných látek I ZaZk 0+45 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 615-0901/01 GU Geochemie uhlí ZaZk 24 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0911/01 HK Hutní keramika ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0953/01 CHK Chemie kaustobiolitů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0931/01 IDFaCH Identifikace chemického a fázového složení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 633-0909/01 KalPhD Kalibrace ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0954/01 KACH Kapitoly z anorganické chemie ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 615-0902/01 KIA Kapitoly z instrumentální analýzy ZaZk 24 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0955/01 KOCH Kapitoly z organické chemie ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0910/01 KM Keramické materiály ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 619-0903/01 KHD Kinetika heterogenních dějů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 633-0904/01 KOD Kování ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0909/01 LitKrO Lití a krystalizace oceli ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 637-0901/01 MSFV Materiály se speciálními fyzikálními vlastnostmi ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0924/01 MT-FMMI Mechanika tekutin ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0907/01 MTTV Měření tepelně technických veličin ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 633-0905/01 MT_PhD Metalurgická tvařitelnost ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 632-0911/01 MTMO Metalurgie a technologie materiálů na odlitky ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 637-0902/01 MČK Metalurgie čistých kovů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 637-0903/01 MČKSA Metalurgie čistých kovů a speciálních slitin ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 637-0904/01 MVTK Metalurgie vysokotavitelných kovů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0913/01 MTP Modelování tepelných procesů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 633-0910/01 NZTD Nekonvenční způsoby tváření ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0906/01 NEZ Netradiční energetické zdroje ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0902/01 NMVSŹ Netradiční metody výroby surového železa ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0919/01 OM Ohřev materiálu ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0956/01 OCH Organická chemie ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0927/01 PKP Pece v keramickém průmyslu ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 633-0902/01 PLKD Plasticita kovů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 633-0907/01 PPT Počítačová podpora ve tváření ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0908/01 PaM Podobnost a modelování ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0957/01 PI Procesní inženýrství ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0909/01 PVKM Procesy při výrobě keramických materiálů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0903/01 TP Přenosové jevy ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0958/01 PJ Přenosové jevy ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 633-0908/01 RTVD Řízené tváření ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0904/01 ŘVSŽ Řízení výroby surového železa ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0905/01 STH Sdílení tepla a hmoty ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0908/01 SeMeta Sekundární metalurgie ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0907/01 SoKPVO Soudobé kyslíkové pochody výroby oceli ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0930/01 SKM Speciální keramické materiály ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 637-0905/01 SVNK Struktura a vlastnosti neželezných kovů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 730-0921/02 UM Struktura uhlíkatých materiálů ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0921/01 SVK Suroviny pro výrobu keramiky ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0921/01 TM-K Technické materiály - kovové ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0959/01 TPTP Technické postupy v technologii paliv ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0903/01 D-TVSŽ Technologické a ekologické aspekty výroby surového železa ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0914/01 TDE Technologické druhy energie ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0926/01 TAP Technologie anorganických pojiv ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0960/01 TP Technologie paliv ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0922/01 TSS Technologie skla a sklokeramiky ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0925/01 TZTZM Technologie žárovzdorných a tepelně izolačních materiálů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0920/01 TFP Teorie fázových přeměn ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 637-0906/01 TFPNK Teorie fázových přeměn neželezných kovů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0916/01 THH Teorie hoření a hořáky ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 619-0902/01 TMP Teorie metalurgických pochodů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0911/01 TeorOP Teorie ocelářských pochodů ZaZk 10 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 632-0901/01 TSP Teorie slévárenských pochodů ZaZk 4+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 633-0901/01 TTVD Teorie tváření ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 637-0907/01 TVNK Teorie výroby neželezných kovů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0910/01 D-TVSŽ Teorie výroby surového železa ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0917/01 TKS Termodynamika keramických soustav ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0901/01 TM Termomechanika ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0961/01 TCUL Textura a chování uhlíkatých látek ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 633-0906/01 TNM Tváření nových materiálů ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 633-0903/01 ValcPhD Válcování ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0918/01 VKM Vlastnosti keramických materiálů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 619-0905/01 VKFCH Vybrané kapitoly z fyzikální chemie ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0901/01 D-VV Vysokopecní vsázka ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0912/01 VP Vyzdívky pecí ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0920/01 ZOP Záměnnost a oceňování paliv ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0929/01 ZKZ Zařízení keramických závodů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-0928/01 ZSK Žárovzdorné stavební konstrukce ZaZk 2+0 10 čeština

Provádí se výběr 5 předmětů z dané nabídky.