Studijní plán – EKF / B6202 / 6202R049 / 02 / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programB6202 – Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6202R049 – Účetnictví a daně
Typ studiabakalářskéSpecializace02 – Účetnictví a daně
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 114-0045/01 Dějiny NH 1 Za 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 114-0012/01 Ekon I. Ekonomie I 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 155-0101/01 INF A Informatika A 1 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0118/01 A1/I-EkF Jazyk anglický 1/I EkF 1 ZaZk 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 712-0318/01 N1/I Jazyk německý 1/I EkF 1 ZaZk 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 151-0085/01 MatA Matematika A 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 152-0300/01 PE-A Podniková ekonomika A 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 119-0016/01 Právo 1 ZaZk 3+0 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 156-0019/01 DEEČR Deskriptivní ekonomie ČR 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 170-0303/01 Ekonomie B 1 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 155-0102/01 INF B Informatika B 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0119/01 A1/I-EkF Jazyk anglický 1/II EkF 1 ZaZk 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 712-0319/01 N1/II Jazyk německý 1/II EkF 1 ZaZk 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 151-0086/02 Mat Matematika B 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 115-0120/01 . Základy managementu 1 ZaZk 2+0 3 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 117-0111/01 Finanční účetnictví A 2 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 156-0054/01 HP I Hospodářská politika I 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0271/01 A2a/I Jazyk anglický 2a/I EkF 2 ZaZk 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 712-0471/01 N2a/I Jazyk německý 2a/I EkF 2 ZaZk 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 117-0115/01 Majetkové daně 2 ZaZk 1+1 4 čeština
Výběr v OSP 155-0103/01 Operační výzkum A 2 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 170-0305/01 Pravděpodobnost a statistika A 2 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 170-0304/01 Základy účetnictví 2 ZaZk 2+1 3 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 117-0312/02 DP A Daně z příjmů A 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 154-0300/01 FIN Finance 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 117-0112/01 Finanční účetnictví B 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 712-0272/01 A2a/II Jazyk anglický 2a/II EkF 2 ZaZk 0+3 3 angličtina
Výběr v OSP 712-0472/01 N2a/II Jazyk německý 2a/II EkF 2 ZaZk 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 116-0030/01 . Marketing 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 117-0114/01 Nepřímé daně 2 ZaZk 1+1 5 čeština
Výběr v OSP 119-0017/01 . Obchodní právo 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 170-0306/01 Pravděpodobnost a statistika B 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 151-0334/01 Stat B Statistika B 2 ZaZk 2+2 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 117-0319/01 AZ Analýza účetní závěrky a cash-flow 3 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 117-0315/01 BSA Bakalářský seminář A 3 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 154-0301/01 FŘR Finanční řízení a rozhodování 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 114-0317/01 Hospodářské dějiny ČSR/ČR 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 152-0309/01 MSP-P Malé a střední podnikání 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 119-0303/01 PPE Právní předpisy v ekonomice 3 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 120-0309/01 PEU Právo Evropské unie 3 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 117-0310/01 ÚOS Účetnictví obchodních společností 3 ZaZk 3+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 117-0321/01 AU Audit v účetnictví 3 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 153-0309/01 XXX Daně v EU 3 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 117-0322/01 DP Daňové poradenství 3 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 151-0318/01 FM318 Finanční matematika 3 ZaZk 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 154-0310/01 KB Komerční bankovnictví 3 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0522/01 Kom Dov Komunikační dovednosti 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 115-0305/01 MMT Manažerské metody a techniky 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 151-0323/01 MŘRF Metody řízení a rozhodování ve financích 3 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 117-0302/01 Mezinárodní účetnictví 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 151-0320/01 PMnav Pojistná matematika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 154-0302/01 POJ I. Pojišťovnictví I. 3 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 119-0310/01 PNS Práva k nehmotným statkům 3 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0306/01 PUSZ Právní úprava zaměstnanosti a sociálního zabezpečení 3 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0309/01 TPOE Trestně právní ochrana ekonomiky 3 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 117-0301/01 ÚIP Účetnictví individuálního podnikatele 3 ZaZk 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 117-0304/01 ÚPC Účetnictví na PC 3 Za 0+2 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 117-0317/01 bp Bakalářská práce 3 Za 0+2 15 čeština
Výběr v OSP 117-0316/01 bs Bakalářský seminář B 3 Za 0+6 3 čeština
Výběr v OSP 115-0351/01 PODETVS Etika v podnikání a ve veřejné správě 3 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 117-0303/01 Manažerské účetnictví 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 117-0318/02 OP Odborná praxe - účetnictví a daně 3 Za 0+1 2 čeština
Výběr v OSP 117-0320/01 SDP Správa daní a poplatků 3 ZaZk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 117-0309/01 UNO Účetnictví nevýdělečných organizací 3 ZaZk 2+1 3 čeština