Studijní plán – EKF / B6202 / 6210R004 / 03 / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programB6202 – Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6210R004 – Eurospráva
Typ studiabakalářskéSpecializace03 – Eurospráva
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 170-0015/01 Cizí jazyk I. A 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 170-0004/01 Člověk v organizaci 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 170-0014/01 Deskriptivní ekonomie ČR 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 170-0001/01 Ekonomie - makro 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 170-0012/01 Informatika I. 1 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 170-0008/01 Matematika I. 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 170-0010/01 Podniková ekonomika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 118-0301/01 SCEGEO Socioekonomická geografie 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 170-0018/01 Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 170-0006/01 Základy dějin národního hospodářství 1 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 170-0007/02 Základy práva 1 ZaZk 2+0 3 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 170-0016/01 Cizí jazyk I. B 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 170-0017/01 Cizí jazyk II. A 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 170-0002/01 Ekonomie-mikro 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 170-0011/01 Finance 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 170-0013/01 Informatika II. 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 170-0009/01 Matematika II. 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 170-0020/01 Odborná praxe v podnicích 1 Za 0+10 d 0 čeština
Výběr v OSP 170-0019/01 Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 170-0005/01 Účetnictví I. 1 Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 170-0003/01 Základy managementu 1 ZaZk 2+0 3 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 170-0029/01 Cizí jazyk I. C 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 170-0030/01 Cizí jazyk II. B 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 170-0028/01 Hospodářská politika 2 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 170-0021/01 Marketing 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 170-0027/01 Operační výzkum 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 170-0025/01 Pravděpodobnost a statistika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 170-0023/01 Regionální a environmentální ekonomie 2 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 170-0034/01 Tělesná výchova C - zimní lyžařský kurz 2 Za 0+5 d 1 čeština
Výběr v OSP 170-0022/01 Účetnictví II. 2 ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 170-0024/01 Základy obchodního práva 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 170-0026/01 Základy veřejné ekonomiky 2 Za 2+0 3 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 170-0031/01 Cizí jazyk II. C 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 170-0033/01 Logistika 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 170-0040/01 Matematika v ekonomii 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 170-0042/01 Mezinárodní měnové vztahy 2 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 170-0032/01 ODPR Odborná praxe 2 Za 0+10 d 0 čeština
Výběr v OSP 170-0043/01 Plánování firmy a investiční politika 2 Za 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 170-0041/01 Světová ekonomika 2 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 170-0044/01 Základy hospodářské politiky EU 2 ZaZk 2+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 170-0083/01 Základy písemného styku 2 Za 1+2 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 120-0306/04 AEI Angličtina evropské integrace 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 170-0057/01 Daně podnikatelských subjektů 3 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 170-0061/01 Geografie Evropy 3 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 120-0304/01 IPSE Integrační procesy ve světové ekonomice 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 120-0342/01 Neučí se Integrační procesy v Evropě 3 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 170-0053/01 Management malé a střední firmy 3 ZaZk 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 170-0056/01 Podnikatelské subjekty 3 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 120-0309/01 PEU Právo Evropské unie 3 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 170-0059/01 Sociální politika 3 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 170-0032/02 ODPR Odborná praxe 3 ZaZk 0+10 d 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 170-0072/01 Odvětvové ekonomiky 3 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 170-0075/01 Politologie 3 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 119-0019/01 SpP Správní právo 3 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 170-0073/01 Základy kapitálových trhů 3 ZaZk 2+0 3 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 170-0032/02 ODPR Odborná praxe 3 ZaZk 0+10 d 1 čeština
Výběr v OSP 120-0323/01 BP Bakalářská práce 3 Za 0+15 15 čeština
Výběr v OSP 170-0064/01 Bakalářský seminář 3 ZaZk 0+4 5 čeština
Výběr v OSP 170-0058/01 Ekologické podnikové rozhodování 3 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 170-0048/02 Finanční řízení a rozhodování 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 120-0310/03 RPEU Regionální politika EU 3 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 170-0078/01 Veřejná správa 3 ZaZk 2+1 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 155-0085/01 Aplikace PC v ekonomice 3 Za 0+2 0 čeština