Studijní plán – EKF / B6209 / 6209R014 / 03 / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programB6209 – Systémové inženýrství a informatika
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6209R014 – Informační a znalostní management
Typ studiabakalářskéSpecializace03 – Informační a znalostní management
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 170-0015/01 Cizí jazyk I. A 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 170-0004/01 Člověk v organizaci 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 170-0001/01 Ekonomie - makro 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 170-0082/01 IAI Informace a internet 1 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 170-0081/01 IZIS Informační zdroje v informační společnosti 1 ZaZk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 170-0012/01 Informatika I. 1 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 170-0008/01 Matematika I. 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 170-0018/01 Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 170-0007/01 Základy práva 1 ZaZk 2+0 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 170-0016/01 Cizí jazyk I. B 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 170-0017/01 Cizí jazyk II. A 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 170-0002/01 Ekonomie-mikro 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 170-0011/01 Finance 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 170-0013/01 Informatika II. 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 170-0084/01 KTAKT Komunikační techniky a komunikační technologie 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 170-0009/01 Matematika II. 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 170-0020/01 Odborná praxe v podnicích 1 Za 0+10 d 0 čeština
Výběr v OSP 170-0010/01 Podniková ekonomika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 170-0019/01 Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 170-0083/01 Základy písemného styku 1 Za 1+2 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 170-0029/01 Cizí jazyk I. C 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 170-0030/01 Cizí jazyk II. B 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 170-0086/01 DSAZA Datové struktury a základy algoritmizace 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 170-0021/01 Marketing 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 170-0027/01 Operační výzkum 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 170-0025/01 Pravděpodobnost a statistika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 170-0087/01 Právo(Zákony v podnikatelské sféře) 2 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 170-0003/01 Základy managementu 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 170-0085/01 Základy účetnictví 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 170-0032/01 ODPR Odborná praxe 2 Za 0+10 d 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 170-0032/01 ODPR Odborná praxe 2 Za 0+10 d 0 čeština
Výběr v OSP 170-0031/01 Cizí jazyk II. C 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 170-0038/01 DBPW Databáze v prostředí Windows 2 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 170-0092/01 GMPI Grafické metody práce s informacemi 2 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 170-0090/01 IZM Informační a znalostní management 2 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 170-0088/01 KAB Knihovnictví a bibliografie 2 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 170-0037/01 Počítačové sítě 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 170-0089/01 SRRČ Studijní,rozborová a rešeršní činnost 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 170-0080/01 Systémový HW a SW 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 170-0091/01 Základy manažerského účetnictví 2 Za 2+0 3 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 170-0201/01 Analýza a návrh informačního systému 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 170-0200/01 DOKSYS Dokumentografické systémy 3 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 170-0205/01 MIS Marketing informačního sektoru 3 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 170-0202/01 OAKON Odborná anglická konverzace 3 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 170-0204/01 SKOM Sociální komunikace 3 Za 3+1 3 čeština
Výběr v OSP 170-0206/01 SUBPOD Subjekty podnikání 3 ZaZk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 170-0203/01 Územní a správní informační systémy 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 170-0218/01 Integrační procesy v Evropě 3 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 170-0075/01 Politologie 3 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 170-0207/01 Úvod do filosofie 3 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 170-0219/01 Výzkumné kvantitativní metody 3 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 170-0220/01 Základy sociologie 3 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 170-0208/01 ZŽINF Zpracování žurnalistické informace 3 Za 2+0 3 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 170-0210/01 Bakalářský seminář 3 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 170-0213/01 INFPR Informační průmysl 3 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 170-0215/01 Multimediální systémy 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 170-0217/01 ODPR Odborná praxe 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 170-0214/01 OBDI-VM Ochrana a bezpečnost dat a informací 3 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 170-0209/01 PERMAN Personální management-řízení lidských zdrojů 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 170-0212/01 Řízení obchodní společnosti 3 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 170-0216/01 SVIZ Strategie vyhledávání informací a jejich zpracování 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 170-0211/01 SUI Systémy umělé inteligence 3 ZaZk 3+0 4 čeština