Studijní plán – EKF / M6202 / 6202T010 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programM6202 – Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6202T010 – Finance
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 156-0315/01 ETPEU Trh práce EU 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 713-0201/01 LVK Letní výcvikový kurz ZaZk 0+7 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0039/01 Finanční řízení firmy 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0072/01 MATEK Matematika v ekonomii 3 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0104/01 MATEK Matematika v ekonomii 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 154-0010/02 Náklady, kalkulace a ceny 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 154-0002/03 Kapitálové trhy 3 ZaZk 2+1 9 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 120-0306/01 AEI Angličtina evropské integrace 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 118-0003/01 EŽPI Ekonomie životního prostředí I. 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 114-0044/01 Fiskální teorie a politika 3 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 152-0104/01 Investiční strategie firmy 3 Za 1+0 2 čeština
Výběr v OSP 115-0004/01 MMSF Management malé a střední firmy 3 ZaZk 1+2 5 čeština
Výběr v OSP 152-0103/01 . Ochrana spotřebitele 3 Za 1+0 2 čeština
Výběr v OSP 153-0077/01 SP Sociální politika 3 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 151-0105/01 STMM Statistické metody v marketingu 3 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0018/01 . Subjekty podnikání 3 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 713-0200/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 3 ZaZk 0+7 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 119-0026/01 . Základy práva Evropského společenství 3 ZaZk 2+0 8 čeština
Výběr v OSP 120-0307/01 ERP Evropská regionální politika ZaZk 2+0 3 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 154-0002/03 Kapitálové trhy 3 ZaZk 2+1 9 čeština
Výběr v OSP 151-0052/01 ES Ekonomická statistika 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 154-0040/02 . Finanční rozhodování za rizika 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 117-0007/01 Manažerské účetnictví 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 153-0085/01 VFI Veřejné finance I. 3 ZaZk 3+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 119-0026/01 . Základy práva Evropského společenství 3 ZaZk 2+0 8 čeština
Výběr v OSP 151-0077/01 FM077 Finanční matematika 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0328/01 GPL Globální problémy lidstva 3 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 713-0201/01 LVK Letní výcvikový kurz 3 ZaZk 0+7 2 čeština
Výběr v OSP 152-0003/01 . Rozvoj forem podnikání I. 3 ZaZk 3+0 5 čeština
Výběr v OSP 156-0092/01 EULM Trh práce EU a OECD 3 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 117-0008/01 Účetnictví na PC 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 151-0014/03 UDL Úvod do logistiky 3 Za 1+2 2 čeština
Výběr v OSP 155-0088/01 UPTA Uživatelský přístup k tvorbě aplikací 3 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0201/01 LVK Letní výcvikový kurz ZaZk 0+7 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 114-0043/01 MMV Mezinárodní měnové vztahy 3 Za 2+1 2 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0103/01 Daňové teorie 4 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 154-0023/01 Finanční modely 4 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 154-0019/01 Monetární teorie a politika 4 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 154-0017/04 . Pojišťovnictví 4 ZaZk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 153-0086/01 VFII Veřejné finance II. 4 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 154-0104/01 Bankovnictví 4 ZaZk 2+0 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 120-0305/01 HP EU Hospodářská politika EU 4 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 154-0102/01 Krátkodobý finanční management 4 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 115-0052/01 Manažerské metody a techniky 4 ZaZk 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 152-0005/01 Metody ekonomických rozborů 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 117-0018/01 Mezinárodní účetnictví 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 154-0047/01 Oceňování podniků 4 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 155-0016/01 Podnikatelské modely a modelování 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0306/01 SMV Soudobé mezinárodní vztahy 4 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 117-0008/01 Účetnictví na PC 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 117-0009/01 ÚOS Účetnictví obchodních společností 4 ZaZk 3+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0207/01 Vybrané kapitoly z dějin 20. století 4 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 116-0047/01 Základy marketingu služeb 4 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 152-0107/01 Manažerská diagnostika a terapeutika podniku A 4 Za 1+1 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 155-0110/01 Metody rozhodování managera 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 120-0307/01 ERP Evropská regionální politika ZaZk 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 155-0369/01 Fuzzy modelování podnikatelských systémů 4 ZaZk 2+0 2 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 154-0104/01 Bankovnictví 4 ZaZk 2+0 8 čeština
Výběr v OSP 154-0021/02 Daňová soustava 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 114-0036/01 Ekonomie C 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 119-0020/01 Finanční právo 4 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 154-0022/01 Speciální seminář 4 Za 0+2 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 152-0107/01 Manažerská diagnostika a terapeutika podniku A 4 Za 1+1 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 155-0110/01 Metody rozhodování managera 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 151-0089/02 151089 Aplikovaná statistika 4 ZaZk 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 152-0074/02 . Diagnostika a terapeutika podniku I. a II. 4 Za 2+1 7 čeština
Výběr v OSP 711-0101/02 FilAntr Filozofická antropologie 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0101/04 FilAntr Filozofická antropologie 4 ZaZk 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 151-0077/02 FM077 Finanční matematika 4 ZaZk 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 156-0090/01 HP B Hospodářská politika B 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 711-0301/03 IPE Integrační procesy v Evropě 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 115-0110/01 MD Manažerské dovednosti 4 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 155-0091/01 PPB Počítačová podpora bankovnictví 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 153-0094/01 PB Politika bydlení 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0106/02 POSTF Postmoderní filozofie 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 152-0077/01 Rozvoj forem podnikání II. 4 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 155-0368/01 SPEB Softwarová podpora E-business 4 Za 1+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0607/01 TSV Techniky sociologického výzkumu 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 117-0016/01 Účetnictví bank 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 155-0111/01 ZGI Zpracování grafické informace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 155-0037/01 ZPDPC Zpracování podnikatelské dokumentace na PC 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 155-0037/02 ZPDPC Zpracování podnikatelské dokumentace na PC 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0201/01 LVK Letní výcvikový kurz ZaZk 0+7 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 117-0008/01 Účetnictví na PC 4 Za 0+2 2 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0034/01 Diplomový seminář A 5 Za 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 156-0089/02 Globální problémy a ekonomika 5 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 154-0008/01 MF Mezinárodní finance 5 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 115-0011/01 PODET Podnikatelská etika 5 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 151-0015/02 IM Pojistná matematika 5 ZaZk 1+1 4 čeština
Výběr v OSP 119-0005/01 PraPE Právní předpisy v ekonomice 5 Za 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 117-0019/02 Audit v účetnictví 5 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 155-0100/01 IPM Informační podpora pro managera 5 Za 0+3 4 čeština
Výběr v OSP 117-0020/01 LaKŘ Likvidační a konkurzní řízení 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 119-0010/02 PojPra Pojistné právo 5 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 152-0053/01 PorMP Poradenství pro managery a podnikatele 5 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 119-0023/02 PNS Práva k nehmotným statkům 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0005/02 PraPE Právní předpisy v ekonomice 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0006/01 PUSZ Právní úprava zaměstnanosti a sociálního zabezpečení 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0007/01 MPO Právo mezinárodního obchodu 5 ZaZk 4+0 2 čeština
Výběr v OSP 115-0007/01 STRMG Strategický management 5 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 119-0022/01 TPOE Trestně právní ochrana ekonomiky 5 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 119-0022/02 TPOE Trestně právní ochrana ekonomiky 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 117-0004/01 Účetnictví nevýdělečných organizací 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 117-0017/01 Účetnictví pojišťoven 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 119-0024/02 Základy civilního procesu 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 163-0999/02 ESSI Seminář ke studiu v zahraničí I 5 Za 0+2 10 čeština
Výběr v OSP 120-0307/01 ERP Evropská regionální politika ZaZk 2+0 3 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0037/01 DP Diplomová práce 5 Za 0+20 20 čeština
Výběr v OSP 154-0035/01 Diplomový seminář B 5 Za 0+6 10 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 163-0999/02 ESSI Seminář ke studiu v zahraničí I 5 Za 0+2 10 čeština
Výběr v OSP 713-0201/01 LVK Letní výcvikový kurz ZaZk 0+7 2 čeština