Studijní plán – EKF / M6202 / 6202T010 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programM6202 – Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6202T010 – Finance
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 151-0501/01 Probability and Statistics A 2 Za 2+2 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 151-0588/01 PaStB Probability and Statistics B 2 ZaZk 2+2 4 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 114-0044/01 Fiskální teorie a politika 3 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 152-0103/01 . Ochrana spotřebitele 3 Za 1+0 2 čeština
Výběr v OSP 114-0316/01 SIE Seminář z institucionální ekonomie 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 151-0105/01 STMM Statistické metody v marketingu 3 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 3 Za 0+2 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 114-0043/01 MMV Mezinárodní měnové vztahy 3 Za 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 153-0094/02 PB Politika bydlení 3 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 156-0092/01 EULM Trh práce EU a OECD 3 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 151-0014/03 UDL Úvod do logistiky 3 Za 1+2 2 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0343/01 BA Bankovnictví A 4 Za 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 153-0336/01 DANTEO Daňové teorie 4 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 154-0023/01 Finanční modely 4 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 154-0019/01 Monetární teorie a politika 4 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 154-0017/04 . Pojišťovnictví 4 ZaZk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 153-0086/01 VFII Veřejné finance II. 4 ZaZk 2+1 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 120-0305/01 HP EU Hospodářská politika EU 4 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 154-0102/01 Krátkodobý finanční management 4 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 154-0047/01 Oceňování podniků 4 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 157-0016/01 . Podnikatelské modely a modelování 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 151-0107/01 PMvol Pojistná matematika 4 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 711-0306/01 SMV Soudobé mezinárodní vztahy 4 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0022/01 TPOE Trestně právní ochrana ekonomiky 4 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0207/01 Vybrané kapitoly z dějin 20. století 4 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 116-0047/01 Základy marketingu služeb 4 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 157-0110/01 MRM Metody rozhodování managera 4 ZaZk 2+1 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0344/01 BB Bankovnictví B 4 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 154-0021/02 Daňová soustava 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 114-0036/01 Ekonomie C 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 119-0020/01 Finanční právo 4 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 154-0022/01 Speciální seminář 4 Za 0+2 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 157-0110/01 MRM Metody rozhodování managera 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 151-0095/01 AMPE Aplikace metod předvídání v ekonomice 4 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 711-0101/04 FilAntr Filozofická antropologie 4 ZaZk 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 711-0301/03 IPE Integrační procesy v Evropě 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 115-0311/01 MD Manažerské dovednosti 4 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 120-0316/01 MP EU Měnová politika EU 4 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 117-0302/02 Mezinárodní účetnictví 4 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 156-0335/01 MPOE Monetární politika otevřené ekonomiky 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 167-0307/02 MNPP Multimediální nástroje pro podporu prezentace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 154-0340/01 Hedging Oceňování a hedging finančních derivátů 4 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 155-0091/01 PPB Počítačová podpora bankovnictví 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0106/02 POSTF Postmoderní filozofie 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 155-0368/01 SPEB Softwarová podpora E-business 4 Za 1+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0205/01 SNHII Světová a národní historie II 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0607/01 TSV Techniky sociologického výzkumu 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 154-0004/01 . Treasury Management 4 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 117-0307/02 UB Účetnictví bank 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 117-0310/03 ÚOS Účetnictví obchodních společností 4 ZaZk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 151-0106/01 VKMM Vícekriteriální metody pro manažéry 4 Za 1+2 2 čeština
Výběr v OSP 156-0112/02 VHP Vnější hospodářská politika 4 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 155-0111/01 ZGI Zpracování grafické informace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 155-0037/01 ZPDPC Zpracování podnikatelské dokumentace na PC 4 Za 0+2 2 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0034/01 Diplomový seminář A 5 Za 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 120-0336/01 GMO A Globalizace a mezinárodní organizace A 5 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 154-0008/01 MF Mezinárodní finance 5 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 115-0011/01 PODET Podnikatelská etika 5 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 151-0015/02 IM Pojistná matematika 5 ZaZk 1+1 4 čeština
Výběr v OSP 119-0005/01 PraPE Právní předpisy v ekonomice 5 Za 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 117-0321/02 AU Audit v účetnictví 5 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 155-0100/01 IPM Informační podpora pro managera 5 Za 0+3 4 čeština
Výběr v OSP 117-0323/02 LKR Likvidační a konkurzní řízení 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 157-0016/01 . Podnikatelské modely a modelování 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 119-0010/01 PojPra Pojistné právo 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 152-0316/01 PMP A Poradenství pro manažery a podnikatele A 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 119-0023/02 PNS Práva k nehmotným statkům 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0005/02 PraPE Právní předpisy v ekonomice 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0006/01 PUSZ Právní úprava zaměstnanosti a sociálního zabezpečení 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0007/01 MPO Právo mezinárodního obchodu 5 ZaZk 4+0 2 čeština
Výběr v OSP 115-0361/01 STRMG Strategický management 5 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 119-0022/02 TPOE Trestně právní ochrana ekonomiky 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 117-0309/02 UNO Účetnictví nevýdělečných organizací 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 117-0308/01 UP Účetnictví pojišťoven 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 119-0024/02 Základy civilního procesu 5 ZaZk 2+0 2 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0037/02 DP Diplomová práce 5 Za 0+0 20 čeština
Výběr v OSP 154-0035/01 Diplomový seminář B 5 Za 0+6 10 čeština