Studijní plán – EKF / M6202 / 6202T027 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programM6202 – Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6202T027 – Národní hospodářství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0027/01 . Daně podnikatelských subjektů 3 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 151-0072/01 MATEK Matematika v ekonomii 3 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 114-0031/01 SENH Světová ekonomika pro NH 3 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 153-0076/01 VF Veřejné finance 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0044/01 Bankovnictví a jeho regulace 3 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 151-0058/01 Časové řady 3 ZaZk 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 153-0119/01 Daňové teorie 3 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 155-0061/01 DBS Databázové systémy 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 114-0007/03 ERZ Ekonomika rozvojových zemí 3 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 152-0104/01 Investiční strategie firmy 3 Za 1+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0006/02 PUSZ Právní úprava zaměstnanosti a sociálního zabezpečení 3 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 118-0047/01 Neučí se Regionální politika EU 3 Za 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 151-0090/02 STMM Statistické metody v marketingu 3 ZaZk 2+1 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 118-0040/01 Světová regionální a politická geografie 3 Za 0+2 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 114-0032/01 DET 20.st Dějiny ekonomických teorií 20.století 3 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 151-0074/01 EKON Ekonometrie 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 118-0033/01 HOGEO Hospodářská geografie 3 ZaZk 4+0 6 čeština
Výběr v OSP 156-0001/01 HP II Hospodářská politika II. 3 ZaZk 2+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 156-0105/01 Globální problémy lidstva 3 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 156-0092/01 EULM Trh práce EU a OECD 3 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 155-0088/01 UPTA Uživatelský přístup k tvorbě aplikací 3 ZaZk 1+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 114-0043/01 MMV Mezinárodní měnové vztahy 3 Za 2+1 2 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 151-0052/01 ES Ekonomická statistika 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 114-0036/02 Ekonomie C 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0093/01 Ekonomika trhu práce II.pro NH A 4 Za 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 156-0109/01 HPIII Hospodářská politika III. 4 ZaZk 2+0 5 čeština
Výběr v OSP 154-0008/01 MF Mezinárodní finance 4 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 156-0111/01 MP Monetární politika 4 ZaZk 2+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 152-0103/01 . Ochrana spotřebitele 4 Za 1+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0303/04 Polit Politologie 4 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 711-0306/01 SMV Soudobé mezinárodní vztahy 4 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0207/01 Vybrané kapitoly z dějin 20. století 4 Za 2+0 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 155-0059/02 Lidský faktor výpočetních systémů 4 Za 1+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 117-0008/01 Účetnictví na PC 4 Za 0+2 2 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 156-0094/01 ETPII Ekonomika trhu práce II.pro NH B 4 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 156-0113/01 HPCR Hospodářská politika ČR 4 ZaZk 2+0 5 čeština
Výběr v OSP 156-0007/01 Hospodářská politika EU 4 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 156-0110/01 MakAn Makroekonomická analýza 4 ZaZk 2+2 7 čeština
Výběr v OSP 156-0102/01 Praktická hospodářská politika 4 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 156-0006/01 SpS Speciální seminář 4 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 156-0112/01 VHP Vnější hospodářská politika 4 ZaZk 2+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 151-0095/01 AMPE Aplikace metod předvídání v ekonomice 4 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 151-0089/01 151089 Aplikovaná statistika 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 116-0032/01 Cenová politika 4 ZaZk 3+0 2 čeština
Výběr v OSP 118-0014/01 Ekologická politika 4 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 151-0074/02 EKON Ekonometrie 4 ZaZk 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0101/02 FilAntr Filozofická antropologie 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 151-0077/02 FM077 Finanční matematika 4 ZaZk 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 153-0096/01 Hospodaření obcí 4 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 156-0090/01 HP B Hospodářská politika B 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 711-0301/01 IPE Integrační procesy v Evropě 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0506/02 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 156-0078/01 . Komparativní hospodářská politika 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 115-0109/01 Komunikace korporací 4 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 151-0056/01 MKEMD Makroekonomické modelování 4 ZaZk 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 155-0091/01 PPB Počítačová podpora bankovnictví 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 154-0017/01 . Pojišťovnictví 4 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0205/01 SNHII Světová a národní historie II 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0607/01 TSV Techniky sociologického výzkumu 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 151-0017/01 VKM Vicekriteriální metody pro manažery 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 155-0033/01 Základy formální logiky 4 Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 154-0043/01 . Základy kapitálových trhů 4 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 155-0037/01 ZPDPC Zpracování podnikatelské dokumentace na PC 4 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 155-0059/02 Lidský faktor výpočetních systémů 4 Za 1+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 117-0008/01 Účetnictví na PC 4 Za 0+2 2 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 156-0097/01 DS A Diplomový seminář A 5 Za 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 114-0036/01 Ekonomie C 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0089/01 Globální problémy a ekonomika 5 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 156-0113/02 HPCR Hospodářská politika ČR 5 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 156-0114/01 Rozvoj Evropské unie A 5 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 153-0077/01 SP Sociální politika 5 ZaZk 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 156-0115/01 APHP Aktuální problémy hospodářské politiky 5 Za 0+1 2 čeština
Výběr v OSP 153-0097/01 Aktuální problémy veřejné správy v ČR 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 151-0084/02 . Aplikace logistických metod v marketingu 5 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 151-0052/02 ES Ekonomická statistika 5 ZaZk 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 118-0003/01 EŽPI Ekonomie životního prostředí I. 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0108/01 . Etické problémy v globální společnosti 5 Za 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 156-0106/01 Etika a ekonomika 5 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0101/03 FilAntr Filozofická antropologie 5 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 151-0075/01 Fuzzy modelování podnikatelských systémů 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 156-0091/01 HPREU Hospodářská politika a rozvoj EU 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 156-0095/01 OE Odvětvové ekonomiky 5 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 155-0016/01 Podnikatelské modely a modelování 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 153-0094/01 PB Politika bydlení 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0303/06 Polit Politologie 5 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 119-0023/02 PNS Práva k nehmotným statkům 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0005/01 PraPE Právní předpisy v ekonomice 5 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 119-0006/01 PUSZ Právní úprava zaměstnanosti a sociálního zabezpečení 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0007/01 MPO Právo mezinárodního obchodu 5 ZaZk 4+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0007/02 MPO Právo mezinárodního obchodu 5 ZaZk 4+0 4 čeština
Výběr v OSP 119-0022/01 TPOE Trestně právní ochrana ekonomiky 5 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 119-0022/02 TPOE Trestně právní ochrana ekonomiky 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 151-0053/01 151053 Vícerozměrné statistické metody 5 ZaZk 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 119-0024/02 Základy civilního procesu 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 153-0095/01 Zdravotní politika 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 155-0111/01 ZGI Zpracování grafické informace 5 Za 0+2 2 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 156-0098/01 DP B Diplomový seminář B 5 Za 0+6 10 čeština