Studijní plán – EKF / M6202 / 6202T027 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programM6202 – Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6202T027 – Národní hospodářství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0044/01 Bankovnictví a jeho regulace 3 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 154-0032/01 Daně podnikatelských subjektů 3 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 151-0104/01 MATEK Matematika v ekonomii 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 114-0031/01 SENH Světová ekonomika pro NH 3 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 153-0076/01 VF Veřejné finance 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 118-0066/02 Enviromentální problémy regionů v ČR 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 119-0006/02 PUSZ Právní úprava zaměstnanosti a sociálního zabezpečení 3 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 119-0022/01 TPOE Trestně právní ochrana ekonomiky 3 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 120-0306/01 AEI Angličtina evropské integrace Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 120-0333/01 EPGS Etické problémy globální společnosti Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 120-0307/01 ERP Evropská regionální politika ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 120-0304/01 IPSE Integrační procesy ve světové ekonomice ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 163-0999/01 ESSI Seminář ke studiu v zahraničí I ZaZk 2+0 10 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 114-0032/01 DET 20.st Dějiny ekonomických teorií 20.století 3 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 151-0074/01 EKON Ekonometrie 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 120-0331/01 GPL Globální problémy lidstva -neučí se 3 ZaZk 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 118-0033/03 HOGEO Hospodářská geografie 3 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 156-0001/01 HP II Hospodářská politika II. 3 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 156-0078/01 . Komparativní hospodářská politika 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 151-0307/01 VKMM Vícekriteriální metody pro manažery 3 Za 1+2 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 155-0099/01 . Aplikace databází v prostředí Windows 3 Za 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 151-0089/01 151089 Aplikovaná statistika 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 114-0306/01 Hospodářské dějiny Evropy 3 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 114-0043/01 MMV Mezinárodní měnové vztahy 3 Za 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 153-0094/02 PB Politika bydlení 3 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 114-0316/01 SIE Seminář z institucionální ekonomie 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 151-0014/03 UDL Úvod do logistiky 3 Za 1+2 2 čeština
Výběr v OSP 155-0088/01 UPTA Uživatelský přístup k tvorbě aplikací 3 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 154-0043/01 . Základy kapitálových trhů 3 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 163-0999/01 ESSI Seminář ke studiu v zahraničí I ZaZk 2+0 10 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 151-0052/01 ES Ekonomická statistika 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 114-0036/01 Ekonomie C 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0093/01 Ekonomika trhu práce II.pro NH A 4 Za 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 156-0322/02 MEA Makroekonometrická analýza 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 156-0111/01 MP Monetární politika 4 ZaZk 2+0 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 156-0312/01 MAn Makroekonomická analýza A 4 ZaZk 2+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0101/03 FilAntr Filozofická antropologie 4 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 114-0044/01 Fiskální teorie a politika 4 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 152-0104/01 Investiční strategie firmy 4 Za 1+0 2 čeština
Výběr v OSP 154-0008/01 MF Mezinárodní finance 4 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 152-0103/01 . Ochrana spotřebitele 4 Za 1+0 2 čeština
Výběr v OSP 151-0107/01 PMvol Pojistná matematika 4 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 711-0303/09 Polit Politologie 4 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 152-0109/01 Procesní management 4 ZaZk 1+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0306/01 SMV Soudobé mezinárodní vztahy 4 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 151-0105/01 STMM Statistické metody v marketingu 4 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0207/01 Vybrané kapitoly z dějin 20. století 4 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0200/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 4 ZaZk 0+7 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 4 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 120-0306/01 AEI Angličtina evropské integrace Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 120-0333/01 EPGS Etické problémy globální společnosti Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 120-0307/01 ERP Evropská regionální politika ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 120-0304/01 IPSE Integrační procesy ve světové ekonomice ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 163-0999/01 ESSI Seminář ke studiu v zahraničí I ZaZk 2+0 10 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 156-0312/01 MAn Makroekonomická analýza A 4 ZaZk 2+0 5 čeština
Výběr v OSP 156-0117/02 AHP Aplikovaná hospodářská politika 4 ZaZk 1+1 5 čeština
Výběr v OSP 156-0094/01 ETPII Ekonomika trhu práce II.pro NH B 4 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 156-0113/01 HPCR Hospodářská politika ČR 4 ZaZk 2+0 5 čeština
Výběr v OSP 120-0305/01 HP EU Hospodářská politika EU 4 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 156-0335/03 MPOE Monetární politika otevřené ekonomiky 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0006/01 SpS Speciální seminář 4 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 156-0112/01 VHP Vnější hospodářská politika 4 ZaZk 2+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 4 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 151-0095/01 AMPE Aplikace metod předvídání v ekonomice 4 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 115-0377/01 IRK Individuální rozvoj kariéry 4 ZaZk 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0201/01 LVK Letní výcvikový kurz 4 ZaZk 0+7 2 čeština
Výběr v OSP 711-0106/02 POSTF Postmoderní filozofie 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 155-0368/01 SPEB Softwarová podpora E-business 4 Za 1+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0205/01 SNHII Světová a národní historie II 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0607/01 TSV Techniky sociologického výzkumu 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 156-0092/01 EULM Trh práce EU a OECD 4 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 117-0008/01 Účetnictví na PC 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 151-0106/01 VKMM Vícekriteriální metody pro manažéry 4 Za 1+2 2 čeština
Výběr v OSP 155-0111/01 ZGI Zpracování grafické informace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 155-0037/01 ZPDPC Zpracování podnikatelské dokumentace na PC 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 163-0999/01 ESSI Seminář ke studiu v zahraničí I ZaZk 2+0 10 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 156-0097/01 DS A Diplomový seminář A 5 Za 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 120-0301/02 EU B Evropská unie B 5 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 120-0336/01 GMO A Globalizace a mezinárodní organizace A 5 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 156-0101/02 HPIII Hospodářská politika III 5 ZaZk 2+0 5 čeština
Výběr v OSP 156-0095/01 OE Odvětvové ekonomiky 5 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 119-0005/01 PraPE Právní předpisy v ekonomice 5 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 153-0077/01 SP Sociální politika 5 ZaZk 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 118-0003/01 EŽPI Ekonomie životního prostředí I. 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 155-0016/01 Podnikatelské modely a modelování 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 119-0010/01 PojPra Pojistné právo 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0023/02 PNS Práva k nehmotným statkům 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0005/02 PraPE Právní předpisy v ekonomice 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0007/02 MPO Právo mezinárodního obchodu 5 ZaZk 4+0 4 čeština
Výběr v OSP 119-0024/02 Základy civilního procesu 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 120-0306/01 AEI Angličtina evropské integrace Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 120-0333/01 EPGS Etické problémy globální společnosti Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 120-0307/01 ERP Evropská regionální politika ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 120-0304/01 IPSE Integrační procesy ve světové ekonomice ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 163-0999/01 ESSI Seminář ke studiu v zahraničí I ZaZk 2+0 10 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 156-0099/01 DP Diplomová práce 5 Za 0+20 20 čeština
Výběr v OSP 156-0098/01 DP B Diplomový seminář B 5 Za 0+6 10 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 163-0999/01 ESSI Seminář ke studiu v zahraničí I ZaZk 2+0 10 čeština