Studijní plán – EKF / M6202 / 6202T027 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programM6202 – Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6202T027 – Národní hospodářství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 156-0097/01 DS A Diplomový seminář A 5 Za 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 120-0301/02 EU B Evropská unie B 5 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 120-0336/01 GMO A Globalizace a mezinárodní organizace A 5 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 156-0101/02 HPIII Hospodářská politika III 5 ZaZk 2+0 5 čeština
Výběr v OSP 156-0095/01 OE Odvětvové ekonomiky 5 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 119-0303/02 PPE Právní předpisy v ekonomice 5 Za 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 120-0306/01 AEI Angličtina evropské integrace 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 118-0003/01 EŽPI Ekonomie životního prostředí I. 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 120-0333/04 EPGS Etické problémy globální společnosti 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 120-0307/01 ERP Evropská regionální politika 5 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0101/03 FilAntr Filozofická antropologie 5 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 120-0304/01 IPSE Integrační procesy ve světové ekonomice 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 154-0008/01 MF Mezinárodní finance 5 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 157-0016/01 . Podnikatelské modely a modelování 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 119-0010/01 PojPra Pojistné právo 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0303/10 Polit Politologie 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 119-0310/01 PNS Práva k nehmotným statkům 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0303/01 PPE Právní předpisy v ekonomice 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0306/01 PUSZ Právní úprava zaměstnanosti a sociálního zabezpečení 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0306/02 PUSZ Právní úprava zaměstnanosti a sociálního zabezpečení 5 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 119-0311/02 MPO Právo mezinárodního obchodu 5 ZaZk 4+0 5 čeština
Výběr v OSP 119-0311/03 MPO Právo mezinárodního obchodu 5 ZaZk 4+0 2 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 5 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 5 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 119-0309/01 TPOE Trestně právní ochrana ekonomiky 5 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 119-0309/02 TPOE Trestně právní ochrana ekonomiky 5 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 5 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 5 Za 0+1 t 0 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 156-0099/01 DP Diplomová práce 5 Za 0+20 20 čeština
Výběr v OSP 156-0098/01 DP B Diplomový seminář B 5 Za 0+6 10 čeština