Studijní plán – EKF / M6202 / 6202T040 / 01 / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programM6202 – Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6202T040 – Regionální rozvoj
Typ studiamagisterskéSpecializace01 – Regionální rozvoj
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 118-0054/01 Diplomový seminář A 5 Za 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 118-0075/02 Management regionů a obcí 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 118-0079/01 Regmark Regionální a městský marketing 5 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 118-0325/01 RRP Řízení regionálních projektů v praxi 5 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 153-0077/01 SP Sociální politika 5 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 118-0076/01 URBAUP Urbanizace a územní plánování 5 Za 1+2 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 118-0065/01 EUMAN Environmentální management v EU 5 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 118-0311/01 GEOEVR Geografie Evropy 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 167-0308/02 LOGP Logické postupy v práci moderního manažera 5 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 116-0012/01 MarSlu Marketing služeb 5 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 157-0311/01 MRM Metody rozhodování managera 5 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 157-0016/01 . Podnikatelské modely a modelování 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 119-0010/01 PojPra Pojistné právo 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0310/01 PNS Práva k nehmotným statkům 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0303/01 PPE Právní předpisy v ekonomice 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0306/01 PUSZ Právní úprava zaměstnanosti a sociálního zabezpečení 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0311/03 MPO Právo mezinárodního obchodu 5 ZaZk 4+0 2 čeština
Výběr v OSP 157-0308/01 PPŘ Principy projektového řízení 5 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 114-0316/01 SIE Seminář z institucionální ekonomie 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 5 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 5 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 119-0309/01 TPOE Trestně právní ochrana ekonomiky 5 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 5 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 5 Za 0+1 t 0 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 118-0056/01 Diplomová práce 5 Za 0+20 20 čeština
Výběr v OSP 118-0055/01 Diplomový seminář B 5 Za 0+6 10 čeština