Studijní plán – EKF / M6202 / 6202T055 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programM6202 – Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6202T055 – Veřejná ekonomika a správa
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 153-0102/01 DS A Diplomový seminář A 5 Za 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 153-0337/01 EOBaVP Ekonomika obrany, bezpečnosti a veřejného pořádku 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 153-0324/03 OCMB Oceňování majetku B 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 153-0105/01 VP Veřejná politika 5 ZaZk 2+1 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 153-0121/01 XXX Daně v Evropské unii 5 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 118-0043/01 EŽPII Ekonomie životního prostředí II 5 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 153-0325/02 EKZD Ekonomika zdravotnictví 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 118-0075/01 Management regionů a obcí 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 115-0378/01 PODET Podnikatelská etika 5 Za 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 157-0016/01 . Podnikatelské modely a modelování 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 119-0010/01 PojPra Pojistné právo 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 156-0008/01 PZ Politika zaměstnanosti 5 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 155-0132/01 Práce s GIS 5 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 119-0310/01 PNS Práva k nehmotným statkům 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0303/01 PPE Právní předpisy v ekonomice 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0306/01 PUSZ Právní úprava zaměstnanosti a sociálního zabezpečení 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0311/03 MPO Právo mezinárodního obchodu 5 ZaZk 4+0 2 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 5 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 5 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 119-0309/01 TPOE Trestně právní ochrana ekonomiky 5 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 5 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 5 Za 0+1 t 0 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 153-0104/01 DP Diplomová práce 5 Za 0+20 20 čeština
Výběr v OSP 153-0103/01 DS B Diplomový seminář B 5 Za 0+6 10 čeština