Studijní plán – EKF / M6202 / 6210T004 / 01 / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programM6202 – Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6210T004 – Eurospráva
Typ studiamagisterskéSpecializace01 – Eurospráva
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 118-0025/02 Ekologická politika obcí a regionů 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 114-0036/01 Ekonomie C 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 118-0323/01 EPEU Environmentální politika EU 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 119-0007/02 MPO Právo mezinárodního obchodu 4 ZaZk 4+0 4 čeština
Výběr v OSP 153-0088/01 VS Veřejná správa 4 ZaZk 2+1 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 120-0337/01 PRG EU Programování strukturální pomoci v EU 4 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 118-0064/04 ANDAR Analýza dat v regionalistice ZaZk 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 154-0020/01 Bankovnictví a kapitálové trhy ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 153-0101/02 EVS Ekonomika veřejného sektoru ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 120-0333/01 EPGS Etické problémy globální společnosti Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 118-0057/01 Hospodaření s přírodními zdroji v EU ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 712-0971/01 F2a/I (3) Jazyk francouzský 2a,3a/I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0975/01 F2b/I(3) Jazyk francouzský 2b,3b/I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 157-0110/01 MRM Metody rozhodování managera ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 116-0317/01 MM Mezinárodní marketing ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 117-0302/02 Mezinárodní účetnictví ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 156-0324/01 MP Monetární politika ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0095/01 OE Odvětvové ekonomiky ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 119-0010/01 PojPra Pojistné právo ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0303/10 Polit Politologie Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 119-0006/02 PUSZ Právní úprava zaměstnanosti a sociálního zabezpečení Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 119-0022/01 TPOE Trestně právní ochrana ekonomiky Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 153-0076/01 VF Veřejné finance ZaZk 2+1 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 120-0344/01 HPVZ Hospodářská politika vybraných zemí 4 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 120-0312/03 KONEU Konkurenceschopnost EU 4 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 120-0316/01 MP EU Měnová politika EU 4 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 156-0088/02 OS Odborný seminář 4 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 120-0343/03 PPEU Podpora podnikání v EU 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 120-0320/01 SS Speciální seminář 4 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 116-0007/02 Zahraniční obchod 4 ZaZk 2+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 153-0308/01 HKO Hospodaření krajů a obcí ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 712-0972/03 F2a/II (3) Jazyk francouzský 2a,3a/II ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0976/01 F2b/II(3) Jazyk francouzský 2b,3b/II ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 114-0033/01 ME Mezinárodní ekonomie ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 156-0335/01 MPOE Monetární politika otevřené ekonomiky ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 115-0304/06 OBCHJ Obchodní jednání Za 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 155-0088/02 UPTA Uživatelský přístup k tvorbě aplikací Za 1+2 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 120-0324/01 DS A Diplomový seminář A 5 Za 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 120-0332/01 GMO Globalizace a mezinárodní organizace 5 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 120-0313/02 RRP EU Řízení rozvojových projektů v EU 5 ZaZk 2+1 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 120-0315/01 JVT Jednotný vnitřní trh EU 5 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 116-0020/01 MezMar Mezinárodní marketing 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 120-0702/04 Single European Market 5 ZaZk 2+1 8 čeština
Výběr v OSP 118-0064/04 ANDAR Analýza dat v regionalistice ZaZk 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 154-0020/01 Bankovnictví a kapitálové trhy ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 153-0101/02 EVS Ekonomika veřejného sektoru ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 120-0333/01 EPGS Etické problémy globální společnosti Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 118-0057/01 Hospodaření s přírodními zdroji v EU ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 712-0971/01 F2a/I (3) Jazyk francouzský 2a,3a/I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0975/01 F2b/I(3) Jazyk francouzský 2b,3b/I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 157-0110/01 MRM Metody rozhodování managera ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 116-0317/01 MM Mezinárodní marketing ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 117-0302/02 Mezinárodní účetnictví ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 156-0324/01 MP Monetární politika ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0095/01 OE Odvětvové ekonomiky ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 119-0010/01 PojPra Pojistné právo ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0303/10 Polit Politologie Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 119-0006/02 PUSZ Právní úprava zaměstnanosti a sociálního zabezpečení Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 119-0022/01 TPOE Trestně právní ochrana ekonomiky Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 153-0076/01 VF Veřejné finance ZaZk 2+1 4 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 120-0326/01 DP Diplomová práce 5 Za 0+20 20 čeština
Výběr v OSP 120-0325/01 DS B Diplomový seminář B 5 Za 0+6 10 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 153-0308/01 HKO Hospodaření krajů a obcí ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 712-0972/03 F2a/II (3) Jazyk francouzský 2a,3a/II ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0976/01 F2b/II(3) Jazyk francouzský 2b,3b/II ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 114-0033/01 ME Mezinárodní ekonomie ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 156-0335/01 MPOE Monetární politika otevřené ekonomiky ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 115-0304/06 OBCHJ Obchodní jednání Za 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 155-0088/02 UPTA Uživatelský přístup k tvorbě aplikací Za 1+2 4 čeština