Studijní plán – EKF / M6202 / 6210T004 / 01 / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programM6202 – Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6210T004 – Eurospráva
Typ studiamagisterskéSpecializace01 – Eurospráva
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 120-0324/01 DS A Diplomový seminář A 5 Za 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 120-0301/03 EU B Evropská unie B 5 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 120-0332/01 GMO Globalizace a mezinárodní organizace 5 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 120-0313/01 RRP EU Řízení rozvojových projektů v EU 5 ZaZk 2+1 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 118-0064/04 ANDAR Analýza dat v regionalistice 5 ZaZk 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 154-0020/01 Bankovnictví a kapitálové trhy 5 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 114-0312/01 DET Dějiny ekonomických teorií 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 153-0101/02 EVS Ekonomika veřejného sektoru 5 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 120-0333/04 EPGS Etické problémy globální společnosti 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 118-0057/01 Hospodaření s přírodními zdroji v EU 5 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 712-0971/01 F2a/I (3) Jazyk francouzský 2a,3a/I 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0975/01 F2b/I(3) Jazyk francouzský 2b,3b/I 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 120-0315/01 JVT Jednotný vnitřní trh EU 5 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 157-0110/01 MRM Metody rozhodování managera 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 114-0322/03 MF Mezinárodní finance 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 116-0020/01 MezMar Mezinárodní marketing 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 117-0302/02 Mezinárodní účetnictví 5 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 156-0324/01 MP Monetární politika 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0095/01 OE Odvětvové ekonomiky 5 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 157-0016/01 . Podnikatelské modely a modelování 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 119-0010/01 PojPra Pojistné právo 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0010/01 PojPra Pojistné právo 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0303/10 Polit Politologie 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 119-0310/01 PNS Práva k nehmotným statkům 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0303/01 PPE Právní předpisy v ekonomice 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0306/01 PUSZ Právní úprava zaměstnanosti a sociálního zabezpečení 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0306/01 PUSZ Právní úprava zaměstnanosti a sociálního zabezpečení 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0311/03 MPO Právo mezinárodního obchodu 5 ZaZk 4+0 2 čeština
Výběr v OSP 120-0314/01 SOPEU Společná obchodní politika EU 5 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 5 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 5 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 119-0309/01 TPOE Trestně právní ochrana ekonomiky 5 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 119-0309/02 TPOE Trestně právní ochrana ekonomiky 5 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 120-0515/02 SEM Vnitřní trh EU 5 ZaZk 2+1 8 angličtina
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 5 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 5 Za 0+1 t 0 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 120-0326/01 DP Diplomová práce 5 Za 0+20 20 čeština
Výběr v OSP 120-0325/01 DS B Diplomový seminář B 5 Za 0+6 10 čeština