Studijní plán – EKF / M6208 / 6208T011 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programM6208 - Ekonomika a management
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6208T011 - Ekonomika a právo v podnikání
Typ studiamagisterskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - B-pov.vol.předm. (155100) (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 155-0100/01 IPM Informační podpora pro managera 5 Za 0+3 4 čeština

Předmět Informační podpora pro managera je určen pro:
3. ročník oboru: M6202 6210T004-01
5. ročník oboru: M6208 6208T011-00, M6202 6202T010-00

PV - Ekonomika a právo v podnikání - mgr (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 115-0352/01 EŘLZ Evropské řízení lidských zdrojů (EŘLZ) 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 152-0004/01 Řízení jakosti (TQM) 3 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 153-0077/01 SP Sociální politika 3 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 154-0024/02 . Finanční řízení a rozhodování 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 114-0043/01 MMV Mezinárodní měnové vztahy 3 Za 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 116-0007/02 Zahraniční obchod 3 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 114-0044/01 Fiskální teorie a politika 4 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 152-0104/01 Investiční strategie firmy 4 Za 1+0 2 čeština
Výběr v OSP 154-0042/01 Komerční bankovnictví 4 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 152-0107/05 Manažerská diagnostika a terapeutika podniku A 4 Za 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 152-0103/01 . Ochrana spotřebitele 4 Za 1+0 2 čeština
Výběr v OSP 151-0107/01 PMvol Pojistná matematika 4 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 152-0109/01 Procesní management 4 ZaZk 1+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0306/01 SMV Soudobé mezinárodní vztahy 4 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 151-0105/01 STMM Statistické metody v marketingu 4 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 115-0007/01 STRMG Strategický management 4 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 153-0076/01 VF Veřejné finance 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 711-0207/01 Vybrané kapitoly z dějin 20. století 4 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0200/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 4 ZaZk 0+7 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 4 Za 0+2 0 čeština
711-0101/04 FilAntr Filozofická antropologie 4 ZaZk 2+1 2 čeština
155-0369/01 Fuzzy modelování podnikatelských systémů 4 ZaZk 2+0 2 čeština
711-0301/03 IPE Integrační procesy v Evropě 4 Za 0+2 2 čeština
711-0205/01 SNHII Světová a národní historie II 4 Za 0+2 2 čeština
155-0033/01 Základy formální logiky 4 Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0201/01 LVK Letní výcvikový kurz 4 ZaZk 0+7 2 čeština
Výběr v OSP 152-0361/01 MDGTPB Manažerská diagnostika a terapeutika podniku B 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 711-0106/02 POSTF Postmoderní filozofie 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 152-0077/01 Rozvoj forem podnikání II. 4 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 711-0607/01 TSV Techniky sociologického výzkumu 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 156-0092/01 EULM Trh práce EU a OECD 4 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 117-0009/01 ÚOS Účetnictví obchodních společností 4 ZaZk 3+0 5 čeština
Výběr v OSP 151-0106/01 VKMM Vícekriteriální metody pro manažéry 4 Za 1+2 2 čeština
Výběr v OSP 154-0043/01 . Základy kapitálových trhů 4 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 154-0101/01 Základy pojišťovnictví 4 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 155-0111/01 ZGI Zpracování grafické informace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 117-0019/01 Audit v účetnictví 5 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 117-0020/01 LaKŘ Likvidační a konkurzní řízení 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 117-0007/01 Manažerské účetnictví 5 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 117-0018/01 Mezinárodní účetnictví 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 115-0011/01 PODET Podnikatelská etika 5 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 155-0016/01 Podnikatelské modely a modelování 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 119-0006/01 PUSZ Právní úprava zaměstnanosti a sociálního zabezpečení 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0007/01 MPO Právo mezinárodního obchodu 5 ZaZk 4+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0024/02 Základy civilního procesu 5 ZaZk 2+0 2 čeština

P - Ekonomika a právo v podnikání - mgr (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 151-0072/01 MATEK Matematika v ekonomii 3 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 119-0007/02 MPO Právo mezinárodního obchodu 3 ZaZk 4+0 4 čeština
Výběr v OSP 116-0035/01 ŘN Řízení nákupu 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 116-0028/02 Řízení prodeje 3 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 119-0018/01 . Subjekty podnikání 3 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 115-0110/01 MD Manažerské dovednosti 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 119-0015/01 . Obchodní závazkové vztahy 3 ZaZk 2+2 7 čeština
Výběr v OSP 119-0003/01 PRAC Pracovní právo 3 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 152-0003/01 . Rozvoj forem podnikání I. 3 ZaZk 3+0 5 čeština
Výběr v OSP 154-0032/01 Daně podnikatelských subjektů 4 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 152-0007/01 MSP-S Malé a střední podnikání 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 119-0023/02 PNS Práva k nehmotným statkům 4 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0006/02 PUSZ Právní úprava zaměstnanosti a sociálního zabezpečení 4 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 119-0022/01 TPOE Trestně právní ochrana ekonomiky 4 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 119-0026/01 . Základy práva Evropského společenství 4 ZaZk 2+0 8 čeština
Výběr v OSP 114-0036/01 Ekonomie C 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 119-0020/01 Finanční právo 4 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 154-0041/02 Náklady a kalkulace pro cenovou tvorbu 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 119-0021/01 Speciální seminář 4 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 119-0019/01 SpP Správní právo 4 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0029/01 DipSeA Diplomový seminář A 5 Za 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 119-0010/01 PojPra Pojistné právo 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 152-0053/01 PorMP Poradenství pro managery a podnikatele 5 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 119-0005/01 PraPE Právní předpisy v ekonomice 5 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 119-0024/01 Základy civilního procesu 5 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 119-0031/01 DipPra Diplomová práce 5 Za 0+20 20 čeština
Výběr v OSP 119-0030/01 DipSeB Diplomový seminář B 5 Za 0+6 10 čeština

PV - C-vol.předm. (163999) (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 163-0999/01 ESSI Seminář ke studiu v zahraničí I ZaZk 2+0 10 čeština

PV - C-vol.předm. (117008) (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 117-0008/01 Účetnictví na PC 4 Za 0+2 2 čeština

Předmět je určen pro obory:
M6208, 6208T037-02
M6208, 6208T011-00
M6209, 6209T025-00
M6202, 6202T055-00
M6202, 6202T010-00
M6202, 6202T027-00
M6202, 6202T040-01

PV - C-vol.předm. (114316,151014,153094) (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 153-0094/02 PB Politika bydlení 3 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 114-0316/01 SIE Seminář z institucionální ekonomie 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 151-0014/03 UDL Úvod do logistiky 3 Za 1+2 2 čeština

Předmět je určen pro obory:
M6208, 6208T086-00
M6208, 6208T037-02
M6208, 6208T062-01
M6208, 6208T011-00
M6209, 6209T025-00
M6202, 6202T055-00
M6202, 6210T004-01
M6202, 6202T010-00
M6202, 6202T027-00
M6202, 6202T040-01

PV - C-vol.předm. (155368,155037,155370) (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
155-0370/01 MMS Multimediální systémy 4 Za 1+2 2 čeština
Výběr v OSP 155-0368/01 SPEB Softwarová podpora E-business 4 Za 1+2 2 čeština
Výběr v OSP 155-0037/01 ZPDPC Zpracování podnikatelské dokumentace na PC 4 Za 0+2 2 čeština

Předměty určeny pro obory:
M6208, 6208T086-00
M6208, 6208T037-02
M6208, 6208T062-01
M6208, 6208T011-00
M6209, 6209T025-00
M6202, 6202T055-00
M6202, 6210T004-01
M6202, 6202T010-00
M6202, 6202T027-00
M6202, 6202T040-01

PV - B-pov.vol.předm. (115057) (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 115-0057/01 OJ Obchodní jednání Za 1+1 3 čeština

Předmět je určen pro
3. ročník oborů:
M6208, 6208T062-01
M6208, 6208T011-00

4. ročník oborů:
M6208, 6208T086-00
M6208, 6208T037-02¨
M6202, 6210T004-01
M6202, 6202T040-01