Studijní plán – EKF / M6208 / 6208T037 / 02 / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programM6208 – Ekonomika a management
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6208T037 – Management
Typ studiamagisterskéSpecializace02 – Management
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 114-0044/01 Fiskální teorie a politika 3 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 152-0103/01 . Ochrana spotřebitele 3 Za 1+0 2 čeština
Výběr v OSP 114-0316/01 SIE Seminář z institucionální ekonomie 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 151-0105/01 STMM Statistické metody v marketingu 3 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 3 Za 0+2 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 114-0043/01 MMV Mezinárodní měnové vztahy 3 Za 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 153-0094/02 PB Politika bydlení 3 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 156-0092/01 EULM Trh práce EU a OECD 3 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 151-0014/03 UDL Úvod do logistiky 3 Za 1+2 2 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0304/03 BaKT Bankovnictví a kapitálové trhy 4 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 115-0352/02 EŘLZ Evropské řízení lidských zdrojů (EŘLZ) 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 152-0340/01 LMŘJ Logistický management a řízení jakosti 4 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 119-0303/01 PPE Právní předpisy v ekonomice 4 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 115-0348/01 PŘKPS Prevence a řízení krize podnikatelského subjektu 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 115-0361/01 STRMG Strategický management 4 ZaZk 3+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 117-0321/02 AU Audit v účetnictví 4 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 154-0032/01 Daně podnikatelských subjektů 4 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 153-0125/01 ENO Ekonomika neziskových organizací 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 118-0323/01 EPEU Environmentální politika EU 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 115-0305/01 MMT Manažerské metody a techniky 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 117-0302/02 Mezinárodní účetnictví 4 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 157-0016/01 . Podnikatelské modely a modelování 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 151-0107/01 PMvol Pojistná matematika 4 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 156-0116/01 PZ Politika zaměstnanosti 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 119-0005/01 PraPE Právní předpisy v ekonomice 4 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 119-0311/01 MPO Právo mezinárodního obchodu 4 ZaZk 4+0 4 čeština
Výběr v OSP 152-0315/02 ŘSS Řízení a správa společností 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 711-0306/01 SMV Soudobé mezinárodní vztahy 4 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0022/01 TPOE Trestně právní ochrana ekonomiky 4 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0207/01 Vybrané kapitoly z dějin 20. století 4 Za 2+0 2 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 114-0036/01 Ekonomie C 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 155-0024/01 IS Informační systémy 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 115-0363/01 MPIM Manažerská psychologie a interkulturální management 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 115-0359/01 MOTM Motivační management 4 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 115-0362/03 ORGCH Organizační chování 4 ZaZk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 115-0315/01 PP Podnikatelské plánování 4 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 115-0360/02 SPECSEM Speciální seminář 4 Za 0+28 h/s 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 116-0031/01 BusMar Business Marketing 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 711-0101/04 FilAntr Filozofická antropologie 4 ZaZk 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 711-0301/03 IPE Integrační procesy v Evropě 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 167-0307/02 MNPP Multimediální nástroje pro podporu prezentace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 115-0304/03 OBCHJ Obchodní jednání 4 Za 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 115-0355/01 PERČIN Personální činnosti 4 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 711-0106/02 POSTF Postmoderní filozofie 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 119-0302/02 PRAC Pracovní právo 4 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 153-0305/01 SPEU Sociální politika v zemích EU 4 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 155-0368/01 SPEB Softwarová podpora E-business 4 Za 1+2 2 čeština
Výběr v OSP 115-0318/01 SPOLPROT Společenský protokol 4 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 711-0205/01 SNHII Světová a národní historie II 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0607/01 TSV Techniky sociologického výzkumu 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 151-0106/01 VKMM Vícekriteriální metody pro manažéry 4 Za 1+2 2 čeština
Výběr v OSP 116-0007/02 Zahraniční obchod 4 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 155-0111/01 ZGI Zpracování grafické informace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 155-0037/01 ZPDPC Zpracování podnikatelské dokumentace na PC 4 Za 0+2 2 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 115-0376/01 AEEŘPPS Analýza efektu ekon. a řídících procesů v podnik. subjektech 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 115-0068/01 DPSA Diplomový seminář A 5 Za 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 120-0305/01 HP EU Hospodářská politika EU 5 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 115-0303/01 PODET Podnikatelská etika 5 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 115-0358/02 RK Rozvoj kariéry 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 115-0367/02 TM Trendy managementu v 21. století 5 ZaZk 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 157-0016/01 . Podnikatelské modely a modelování 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 119-0010/01 PojPra Pojistné právo 5 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0023/02 PNS Práva k nehmotným statkům 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0005/02 PraPE Právní předpisy v ekonomice 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0006/01 PUSZ Právní úprava zaměstnanosti a sociálního zabezpečení 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0007/01 MPO Právo mezinárodního obchodu 5 ZaZk 4+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0022/02 TPOE Trestně právní ochrana ekonomiky 5 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0024/02 Základy civilního procesu 5 ZaZk 2+0 2 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 115-0371/01 DP Diplomová práce 5 Za 0+10 20 čeština
Výběr v OSP 115-0069/01 DPSB Diplomový seminář B 5 Za 0+6 10 čeština