Studijní plán – EKF / N6202 / 6202T010 / 00 / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programN6202 – Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6202T010 – Finance
Typ studianavazující magisterskéSpecializace00 – Finance
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0323/01 FRR Finanční rozhodování za rizika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 114-0303/01 MAEB Makroekonomie B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 151-0335/01 ME 335 Matematika v ekonomii 1 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 154-0322/01 OA Oceňování a akvizice 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 153-0320/02 VF B Veřejné finance B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 114-0312/01 DET Dějiny ekonomických teorií 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 156-0303/01 ETP A Ekonomie trhu práce A 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 114-0344/01 FTP Fiskální teorie a politika 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 120-0304/01 IPSE Integrační procesy ve světové ekonomice 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0319/02 KHP Komparace hospodářských politik 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0322/02 MEA Makroekonometrická analýza 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 116-0303/02 MS Marketing služeb 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 114-0314/01 ME Mezinárodní ekonomie 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 157-0318/01 PMM Podnikatelské modely a modelování 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 119-0312/01 PrEU Právo EU pro ekonomy A 1 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 151-0334/01 Stat B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0534/01 Stcs B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0325/01 FM Finanční modely 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 119-0305/01 FP Finanční právo 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 154-0337/01 FTIIA Finanční trhy II. A 1 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 114-0302/01 Mikro B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 154-0320/01 POJ II. Pojišťovnictví II. 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 154-0324/02 SS Speciální seminář 1 Za 0+2 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 151-0330/01 INECON Aplikace metod předvídání v ekonomice 1 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 151-0305/03 ES Ekonomická statistika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 156-0311/02 HP B Hospodářská politika B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 115-0377/01 IRK Individuální rozvoj kariéry 1 ZaZk 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 115-0577/01 ICD Individuální rozvoj kariéry 1 ZaZk 1+1 5 čeština
Výběr v OSP 155-0355/01 IS Informační systémy 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 120-0316/01 MP EU Měnová politika EU 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 114-0311/02 MMV Mezinárodní měnové vztahy 1 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 117-0302/02 Mezinárodní účetnictví 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 156-0335/01 MPOE Monetární politika otevřené ekonomiky 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 155-0359/01 PPB Počítačová podpora bankovnictví 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 119-0313/01 PrEU B Právo EU pro ekonomy B 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 151-0334/01 Stat B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0534/01 Stcs B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 154-0346/01 TM Treasury Management 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 156-0315/01 ETPEU Trh práce EU 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 117-0307/02 UB Účetnictví bank 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 117-0310/03 ÚOS Účetnictví obchodních společností 1 ZaZk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 156-0316/02 ZOP Zahraničně-obchodní politika 1 ZaZk 2+0 3 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 153-0336/01 DANTEO Daňové teorie 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 154-0327/01 DSA Diplomový seminář A 2 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 151-0317/02 EKON Ekonometrie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 154-0338/01 FTIIB Finanční trhy II. B 2 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0314/01 HP ČR Hospodářská politika ČR 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 114-0322/01 MF Mezinárodní finance 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 154-0348/01 MTaP Monetární teorie a politika 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0309/02 ARO Aplikace reálných opcí 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 117-0321/01 AU Audit v účetnictví 2 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 120-0333/04 EPGS Etické problémy globální společnosti 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 120-0305/01 HP EU Hospodářská politika EU 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 155-0357/01 IPM Informační podpora pro manažery 2 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 117-0323/02 LKR Likvidační a konkurzní řízení 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 118-0321/01 MRO Management regionů a obcí 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 114-0315/01 MEV Metodologie ekonomické vědy 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 156-0317/02 OE Odvětvové ekonomiky 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0303/10 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 115-0361/02 STRMG Strategický management 2 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 117-0308/01 UP Účetnictví pojišťoven 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 120-0515/02 SEM Vnitřní trh EU 2 ZaZk 2+1 8 angličtina
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0329/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+0 20 čeština
Výběr v OSP 154-0328/01 DSB Diplomový seminář B 2 Za 0+6 3 čeština
Výběr v OSP 154-0339/02 SVOD Seminář k vybraným otázkám z daní 2 Za 0+4 5 čeština