Studijní plán – EKF / N6202 / 6202T027 / 00 / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programN6202 – Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6202T027 – Národní hospodářství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace00 – Národní hospodářství
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 156-0325/01 ETP B Ekonomie trhu práce B 1 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0312/02 MAn Makroekonomická analýza A 1 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 114-0303/01 MAEB Makroekonomie B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 151-0335/01 ME 335 Matematika v ekonomii 1 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 156-0324/01 MP Monetární politika 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 120-0306/01 AEI Angličtina evropské integrace 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 154-0304/03 BaKT Bankovnictví a kapitálové trhy 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 153-0336/01 DANTEO Daňové teorie 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 114-0312/01 DET Dějiny ekonomických teorií 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 120-0301/02 EU B Evropská unie B 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 114-0344/01 FTP Fiskální teorie a politika 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 120-0336/01 GMO A Globalizace a mezinárodní organizace A 1 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 120-0304/01 IPSE Integrační procesy ve světové ekonomice 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 711-0303/10 Polit Politologie 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 151-0334/01 Stat B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0534/01 Stcs B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 120-0515/02 SEM Vnitřní trh EU 1 ZaZk 2+1 8 angličtina
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 156-0326/02 AHP Aplikovaná hospodářská politika 1 ZaZk 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 156-0311/02 HP B Hospodářská politika B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0342/01 MakAn Makroekonomická analýza B 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 114-0302/01 Mikro B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0335/01 MPOE Monetární politika otevřené ekonomiky 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 156-0327/01 SpS Speciální seminář 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 156-0315/01 ETPEU Trh práce EU 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 156-0316/02 ZOP Zahraničně-obchodní politika 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 151-0330/01 INECON Aplikace metod předvídání v ekonomice 1 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 151-0305/03 ES Ekonomická statistika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 153-0308/01 HKO Hospodaření krajů a obcí 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 120-0344/01 HPVZ Hospodářská politika vybraných zemí 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 121-0300/01 Hospodářské dějiny Evropy 1 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 115-0377/01 IRK Individuální rozvoj kariéry 1 ZaZk 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 115-0577/01 ICD Individuální rozvoj kariéry 1 ZaZk 1+1 5 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 114-0311/02 MMV Mezinárodní měnové vztahy 1 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 120-0339/01 PEU Právo EU 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 151-0334/01 Stat B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0534/01 Stcs B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 angličtina