Studijní plán – EKF / N6202 / 6202T049 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programN6202 – Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6202T049 – Účetnictví a daně
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 117-0328/01 DPB Daně z příjmů B 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 153-0336/01 DANTEO Daňové teorie 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 114-0303/01 MAEB Makroekonomie B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 151-0334/01 Stat B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 117-0329/01 Úč NO B Účetnictví nevýdělečných organizací B 1 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 117-0308/01 UP Účetnictví pojišťoven 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 119-0317/01 PrEU Právo EU pro ekonomy 1 ZaZk 2+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 117-0336/01 DPPÚ Daně, poplatky a pojistné v účetnictví 1 Za 1+0 2 čeština
Výběr v OSP 151-0318/01 FM318 Finanční matematika 1 ZaZk 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 117-0335/01 NDB Nepřímé daně B 1 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 151-0320/01 PMnav Pojistná matematika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 119-0310/01 PNS Práva k nehmotným statkům 1 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 117-0333/01 UZP Účetnictví zdravotních pojišťoven 1 ZaZk 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 156-0316/01 ZOP Zahraničně-obchodní politika 1 ZaZk 2+0 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 119-0317/01 PrEU Právo EU pro ekonomy 1 ZaZk 2+0 5 čeština
Výběr v OSP 151-0335/01 ME 335 Matematika v ekonomii 1 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 117-0331/01 MUS Mezinárodní účetní standardy 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 114-0302/01 Mikro B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 117-0332/01 SS Speciální seminář 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 117-0307/02 UB Účetnictví bank 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 115-0304/06 OBCHJ Obchodní jednání 1 Za 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 116-0318/01 OOZ Obchodní operace se zahraničím 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 119-0331/01 ObS Obchodní smlouvy 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 117-0334/01 ÚCP Účetnictví cenných papírů a derivátů 1 Za 1+0 2 čeština
Výběr v OSP 151-0307/01 VKMM Vícekriteriální metody pro manažery 1 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 154-0043/01 . Základy kapitálových trhů 1 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 151-0305/01 ES Ekonomická statistika ZaZk 2+2 4 čeština