Studijní plán – EKF / N6202 / 6202T049 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programN6202 – Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6202T049 – Účetnictví a daně
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 153-0336/01 DANTEO Daňové teorie 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 114-0303/01 MAEB Makroekonomie B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 151-0335/01 ME 335 Matematika v ekonomii 1 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 117-0335/02 NDB Nepřímé daně B 1 ZaZk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 117-0329/02 Úč NO B Účetnictví nevýdělečných organizací B 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 117-0308/01 UP Účetnictví pojišťoven 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0304/03 BaKT Bankovnictví a kapitálové trhy 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 117-0336/01 DPPÚ Daně, poplatky a pojistné v účetnictví 1 Za 1+0 2 čeština
Výběr v OSP 114-0312/01 DET Dějiny ekonomických teorií 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 151-0318/02 FM318 Finanční matematika 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 151-0320/02 PMnav Pojistná matematika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 119-0310/01 PNS Práva k nehmotným statkům 1 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0311/01 MPO Právo mezinárodního obchodu 1 ZaZk 4+0 4 čeština
Výběr v OSP 117-0333/01 UZP Účetnictví zdravotních pojišťoven 1 ZaZk 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 156-0316/02 ZOP Zahraničně-obchodní politika 1 ZaZk 2+0 3 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 117-0328/02 DPB Daně z příjmů B 1 ZaZk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 117-0331/02 MUS Mezinárodní účetní standardy 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 114-0302/01 Mikro B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 119-0317/01 PrEU Právo EU pro ekonomy 1 ZaZk 2+0 5 čeština
Výběr v OSP 117-0332/01 SS Speciální seminář 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 151-0334/01 Stat B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0534/01 Stcs B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 117-0307/02 UB Účetnictví bank 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 151-0305/03 ES Ekonomická statistika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 119-0305/01 FP Finanční právo 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 115-0304/06 OBCHJ Obchodní jednání 1 Za 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 116-0318/02 OOZ Obchodní operace se zahraničím 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 119-0331/01 ObS Obchodní smlouvy 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 117-0334/01 ÚCP Účetnictví cenných papírů a derivátů 1 Za 1+0 2 čeština
Výběr v OSP 151-0307/01 VKMM Vícekriteriální metody pro manažery 1 Za 1+2 3 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 117-0321/02 AU Audit v účetnictví 2 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 117-0349/01 C Controlling 2 ZaZk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 153-0309/04 XXX Daně v EU 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 117-0340/01 DPA Diplomový seminář A 2 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 117-0337/01 MZ Mezinárodní zdanění 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 117-0339/01 TsPÚ Transakce s podnikem v účetnictví 2 ZaZk 3+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 117-0322/02 DP Daňové poradenství 2 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 120-0305/01 HP EU Hospodářská politika EU 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 117-0338/01 KUZ Konsolidovaná účetní závěrka 2 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 117-0323/02 LKR Likvidační a konkurzní řízení 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 117-0350/01 MUB Manažerské účetnictví B 2 ZaZk 1+0 2 čeština
Výběr v OSP 152-0317/05 OS Ochrana spotřebitele 2 Za 1+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0332/01 PFT Právo finančního trhu 2 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 120-0702/04 Single European Market 2 ZaZk 2+1 8 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 117-0342/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+0 20 čeština
Výběr v OSP 117-0341/01 DPB Diplomový seminář B 2 Za 0+6 3 čeština
Výběr v OSP 117-0352/01 OS Odborný seminář 2 Za 0+4 5 čeština